ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

„Пенков, Марков и партньори” е една от водещите правни фирми в България, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство. В богатата история на PM&P е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. Сега PM&P е лидер в много от своите основни сфери на дейност. За нас


Новости в законодателството

21 мар 2015
Нововъведения в Закона за авторското право и сродните му права

Новостите в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) са продиктувани от основната цел в националното законодателство ...



Новини от България

06 април 2015
Голям потенциал за увеличаване на електронните разплащания в България

Все по-честото използване на електронната търговия, както и постоянно нарастващият брой на плащания през интернет, ...