ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

„Пенков, Марков и партньори” е една от водещите правни фирми в България, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство. В богатата история на PM&P е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. Сега PM&P е лидер в много от своите основни сфери на дейност. За нас


Новости в законодателството

20 април 2015
Промени в регулацията на енергетиката и дейността на КЕВР

Последните изменения и допълнения в Закона за енергетиката в сила от 06.03.2015, продиктувани от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, ...Новини от България

22 май 2015
От началото на 2015 г. износът от България се покачва

Българският износ през първото тримесечие на 2015 г. постепенно се увеличава, като ръст се забелязва както в стокообмена с ЕС, ...