logo-right

Мартин Димитров

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Димитров работи в сферата на дружественото и търговско право, банковото и финансовото право, както и несъстоятелност и процесуално представителство.

Притежава опит в заповедното и изпълнителното производство, изготвянето на различни правни документи и проучвания в различни сфери на правото.


Проекти

Г-н Димитров е участвал в работните групи за подготовка на правни анализи, подготовка и участие в съдебни производства и производства по несъстоятелност, осъществяване на правно обслужване в областта на дружественото и търговското право, като част от ежедневната дейност на адвокатското дружество. Притежава значителен опит в обезпечителното и изпълнителното производство.