logo-right

Екатерина Андонова

Юрист

 

Правни сфери

Екатерина Андонова има значителен опит в областта на Договорното право, Медицинското право, Застрахователното право, Гражданското и Административното право, Корпоративното и търговското право, както и в регулаторното съответствие и оценка на риска във фармацевтичната сфера.

Занимавала се е с водене на застрахователни регресни дела и други производства пред национални съдилища; има опит също така в производства по акредитация на болници, процедури по получаване на разрешителни за болнична дейност, както и различни правни аспекти, свързани с изпълнението на основната дейност на лечебни заведения, процедури по сключване на договори със Националната здравноосигурителна каса, споразумения със здравноосигурителни компании, администриране на цялостната дейност на лечебни заведения, изготвяне на СОП и други процедури.