Милена
Гайдарска

Съдружник

Професионален опит

Правни сфери

Г-жа Гайдарска има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като сделки с недвижими имоти, строителство, комерсиализация на търговски, жилищни и офисни площи, финансиране и обезпечаване на проекти с недвижими имоти; сливания и придобивания, обществени поръчки.

Проекти

Г-жа Гайдарска самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвала в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Придобиване на собственост, строителство и комерсиализация: покупка на терени, строителство и отдаване под наем на обектите в Търговски център „The Mall”; изграждане и комерсиализация на Търговски център „Paradise“; покупка на комплекс „Автосервиз Изток” и градоустройствени процедури във връзка с изграждането на нов мултифункционален център със жилищни и офисни площи; покупка на терени с оглед изграждането на хипермаркети от веригата „Кауфланд”. Придобивания и преструктурирания: Придобиване на миноритарен пакет в Стоков базар „Илиенци” и преструктуриране на дружествата от групата; Придобиване на миноритарен пакет във верига магазини „Фамилия”; придобиване на портфолио от недвижими имоти за групата „Вили Бетц” и издаване на облигационна емисия, обезпечена с ипотеки върху недвижими имоти. Със своята упоритост и компетентност, г-жа Гайдарска се изгради като водещ специалист в сделките с недвижими имоти. Процесуално представителство по искове свързани с недвижими имоти: делото „Врана”, образувано по иск на Симеон Сакскобурготски;  ревандикационен иск на Българска академия на науките по отношение на терена, в който е се намира централният офис на „Алфа Банк” в гр. София; Обезпечаване на площи и осигуряване на ограничени вещни права и сервитути във връзка с реализирането на енергийни проекти на Innovative Wind Concepts GmbH,  Правни анализи: Булгартабак Холдинг, БРП, БМФ, ДЗИ, Евробанк, „Бизнес Парк София”, БТК и много др.

Публикации

 • Преференции за инвестиции от първи клас, Lega InterConsult News (2004)
 • Вече може да се строи под улици и булеварди, Lega InterConsult News (2008)
 • Изменения в Кодекса на труда – нови задължения за работодателя, Lega InterConsult News (2004)
 • Забрана за осъществяване на конкурентна дейност по отношение на бивши работодатели,  Lega InterConsult News (2005)
 • Търговският регистър извън съдилищата, в съавторство с Владимир Пенков, Lega InterConsult News (2006)
 • Европейците вече ще могат да купуват земя в България, Lega InterConsult News (2007)
 • Специализирани търговски съдилища, в съавторство с Владимир Пенков, Lega InterConsult News

Контакти

Тел.: + 359 2 971 3935

Факс: + 359 2 971 1191

Езици

Български, Английски, Испански

Образование и професионален опит

 • Софийски университет „Кл. Охридски“ - Магистър по право, 1997 г.
 • Софийски градски съд - съдебен кандидат, 1997 – 1998
 • „Пенков, Марков и партньори“ – стажант (1997 - 1999); адвокат (1999 - 2007); съдружник - от 2007

Обучения

 • Lex Mundi Institute

Участия

 • Участва в специализираната работна група по недвижими имоти и строителство

Членства

 • Софийска адвокатска колегия