logo-right

Архив / Новини от България

10.12.2014

IT секторът сред основните икономически отрасли в България

Софтуерната индустрия достигна 1.74% от брутния вътрешен продукт на страната, като прогнозите са, че приходите за 2014 г. ще възлязат на 1.37 млрд. лева.

Подобен растеж води до значително увеличение на работните места, което от своя страна налага и провеждането на образователна реформа за обучение на професионални кадри. В резултат, освен положителния икономически ефект, се очакват и редица възможности за реализация на иноватовни проекти в българската образователна система.

(Източник: в-к Капитал)

02.12.2014

Висок износ на зърно през 2014 г.

За трета поредна година износът на зърнени култури от България продължава да бележи ръст. Продукцията се изнася основно през пристанище Варна, като основните дестинации са Испания, Франция, Белгия, Португалия, Либия и Саудитска Арабия.

Увеличеното производство, съчетано с доброто качество на зърнените култури и по-ниските транспортни разходи, правят възможно поддържането на високи темпове на търговия с чужбина. Така, България затвърждава позицията си на значим участник на пазара в Черноморския регион и дава заявка отново да се превърне в един от водещите земеделски производители на стария континента.

(Източник: в-к Капитал)

27.11.2014

"Аурубис България" откри трета пречиствателна станция

"Аурубис България" откри нова пречиствателна станция за отпадните води край територията на медодобивното производство край Пирдоп, с което заводът стана един от малкото с три пречиствателни станции в страната.

Инвестицията в размер на 6.3 млн. евро е част от инвестиционната програма на компанията, като целта е, чрез изграждането на станцията не само да се намали замърсяването в района, но и пречистената вода да се използва отново, което да засили екологичния ефект на съоръжението и да допринесе за опазване на околната среда.

Този пример показва, как повторното разрастване на минния сектор в България може да върви ръка за ръка с устойчиво социално и стопанско развитие.

(Източник: в-к Капитал)

17.11.2014

Броят на сделките с недвижими имоти расте

Близо 40 000 е броят на сделките с апартаменти и къщи за деветмесечието на годината, като общата им стойност възлиза на 2 млрд. лв., с което жилищният сегмент се нарежда на първо място на пазара на недвижими имоти.

Стабилността на пазара, както и различните възможности за финансиране от банките се оказват решаващи и дават основание да се очаква пазарът да става все по-динамичен.

(Източник: в-к Капитал)

12.11.2014

Инвеститорският интерес към иновативните компании в България се засилва

През последната година ясно се забелязва засилен интерес от страна на чужди инвеститори към иновативните компании в България. Интересът идва от стратегически инвеститори, според които, за да има успешни сделки, трябва да се стимулира средата за предприемачество.

Големите имена от бранша споделят, че едни от най-перспективните сектори към момента са секторите на IT услугите и експортно ориентираните индустрии, като очакванията са при провеждане на експанзивна политика от страна на компаниите да се постигнат високи печалби и нови възможности за финансиране.

(Източник: в-к Капитал)