logo-right

Архив / Новини от България

Към 30.11.2017

Пари на каса: НАП дава допълнителен срок на фирмите да преведат отчетите си в ред

Национална агенция за приходите (НАП) предостави срок до края на годината на дружествата, които счетоводно разполагат с пари на каса, но в действителност тези средства не са налични, да коригират счетоводната и данъчната си документация.

По-рано през годината данъчните органи заявиха, че започват проверки и ревизии на стотици дружества, имащи счетоводна касова наличност над 1 000 000 лв., а на хиляди други бяха изпратени предупредителни писма. Практиката показа, че дружества с касова наличност около 100 000 лв. също са били обект на проверки и ревизии.

Сега от НАП обещават, че всяко данъчно задължено лице, което доброволно признае счетоводни и данъчни отклонения, ще може да ги коригира чрез декларация, без да му бъде възлагана проверка или ревизия.

Този подход на коригираща декларация все пак би бил трудно приложим, особено при големите дружества, които подлежат на одит от една страна. От друга, следва да се съобразят също и с ограниченията за плащания в брой (в случай на изплащане на дивиденти в брой), тъй като таванът на тези плащания остана 10 000 лв., а глобата в случай на неспазване на ограничението е 50% от извършеното плащане.

Поради това, засегнатите дружества следва внимателно да обмислят начините за коригиране на счетоводната си документация за да се възползват от предоставената от НАП данъчна „амнистия“. 

Към 20.10.2017

След като Международният консорциум на разследващите журналисти получи достъп до общо 13,4 млн. досиета на кантора за правни и корпоративни услуги, оперираща в десет юрисдикции „Апълби“ (Appleby), станаха все по-ясни безбройните начини, по които компании и физически лица могат да избягват данъци чрез изкуствени юридически структури.

Макар и мащабът на разкритията да е световен, на 14.11.2017 г. евродепутатите обсъдиха в Страсбург необходимостта от ясни действия от страна на страните членки на ЕС стремящи се да подсигурят по-справедлива данъчна единна политика за борбата с нечестните данъчни практики.

Някои от основните теми около които дебатът се съсредоточи бяха:

·         Прозрачност на действията на данъчните посредници (банки, застрахователи, консултанти и т.н.), а именно задължението да разкриват систематично техните действия пред данъчните власти. Част от тези действия са включени и в мерките насочени за борбата срещу изпирането на пари;

·         Утвърждаване и диверсификация на автоматичния обмен на информация между държавите членки;

·         Изготвяне на черен списък свързан с данъчните убежища и свързани санкции и мерки срещу тези убежища.

Еврокомисарят по икономическите и финансови въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, Пиер Московиси, призова този черен списък да бъде приет на следващото заседание на Съвета ЕКОФИН на 5 декември 2017 г., както и държавите членки да приемат възможно най-скоро обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

По този начин би се постигнал напредък в борбата срещи избягването на плащането на данъци, както и повече справедливост и прозрачност в данъчното облагане.

Към 20.10.2017

ПМ&П консултира ЧЕЗ при продажбата на българската топлоелектрическата централа ТЕЦ „Варна“

ПМ&П в сътрудничество с  Weil, Gotshal & Manges успешно консултира продажбата на 100% притежаваното от ЧЕЗ a.s. българско дъщерно дружество ТЕЦ „Варна“ на „Сигда“ ООД.

Нашият екип, воден от съдружниците Иван Марков и Светослав Димитров, съветва ЧЕЗ a.s. през целия процес на придобиването и координира подготовката на документацията по покупко-продажбата, като по този начин осигури бързо, безпроблемно и ефективно подписване на споразумението. Сделката все още не е финализирана, като заедно с Weil, Gotshal & Manges продължаваме да работим с клиента във връзка с получаването на разрешение за концентрация.

Екипът ни също така продължава да предоставя правни консултации на клиента по отношение продажбата на останалите негови дъщерни дружества в България.     

Към 20.10.2017

ПМП с активно участие на Българо-руски инвестиционен форум в София

На 19 и 20 октомври 2017 г. в София се проведе ключов Българо-руски инвестиционен форум с домакин Българската търговско-промишлена палата. Срещата бе посветена на икономическото развитие с оглед взаимни инвестиционни проекти на двете държави с традиционно добри двустранни взаимоотношения, а заявеното участие на над 100 български предприемачи беше достатъчен показател за големия интерес към именно този бъдещ подем.

Във фокуса на форума бяха поставени възможностите и добрия климат за инвестиции в обещаващи проекти в областта на селското стопанство, имотите, индустрията, финансовите институции и туризма в България, бяха представени и конкретни инвестиционни проекти и предложения за бизнес от страна на представители предприемачи на Руската федерация.

Разбира се, и Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, в лицето на управляващия партньор Светослав Димитров, адв. Роман Стоянов и адв. Борис Лазаров, не пропусна да вземе участие в събитието като правен офис, който все пак е изключително тясно свързано с осъществяването и поощряването на директни делови контакти между представители на българския и чуждестранния бизнес. С Изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции – г-н Стамен Янев бяха обстойно обсъдени и конкретните области, в които могат да се насърчат руските инвестиции в България.

Към 06.06.2017

Интелектуалната собственост = конкурентоспособен бизнес

В съвременните бизнес отношения в България продължава да се наблюдава неразбиране за потенциала на интелектуалните продукти. Основният отговор на въпроса защо пазарът е пренаситен от предлагането на услуги, за които няма голяма потребност, се свежда до един единствен извод – не се създават достатъчно нови продукти или често предприятията копират или имитират новите продукти/ услуги на своите конкуренти. Преимуществено българските малки и средни предприятия извършват услуги и осъществяват търговия с наши или с чуждестранни стоки, като рядко произвеждат нещо ново. Много малка част от тях изнасят продукцията си. Не се използват достатъчно възможностите за реализация на продукти и услуги на чуждестранни пазари на водещи световни икономики като Китай, САЩ, Русия и др. Респективно иновативни продукти от посочените държави рядко се прилагат у нас. Закупената от чужбина нова технология често има ниска себестойност, за да може съответното предприятие да реализира печалба при българските условия. Съгласно SWOT анализа на МИЕ за състоянието на МСП в България, включен в Националната стратегия за насърчаване на МСП – 2014-2020, наличието на нискоквалифицирана работна сила продължава да не е в състояние да създава добавена стойност във високотехнологични производства и услуги. Това се дължи, наред с другите фактори като достъп до финансиране, и на липсата на обучителни програми за малките и средните предприятия. Поради това преминаването към по-технологични нива на труд и производство е затруднено. 

 

Съвременният български малък и среден бизнес, осигуряващ 75% от заетостта в страната няма необходимия стимул да създава нови продукти, защото вероятно не е запознат с методите за използване, управление, защита и внедряване на новосъздадени продукти на пазара и нещо повече – не осъзнава големия потенциал от това.  За маркетинговия отдел в една средна фирма значението на регистрираната марка е често само колкото на една необходима подробност, а произведението, защитено с авторско право, или патентът са нещо напълно чуждо и свързано с излишно харчене на средства. В момента в България масово се регистрират търговски марки без предварително в предприятията да бъде изградена ясна стратегия за развитието и налагането на определена марка на пазара. Още по-малко са тези, които инвестират в качеството, така че произвежданото от тях да е ново и уникално. Съществени са пропуските и при съхраняването на търговските тайни и ноу-хау-то с подходящи правни средства, които , напр., могат в бъдеще дори да бъдат продадени самостоятелно и независимо от предприятието.

 

Ключът към преодоляването на горепосочения проблем е обучението и информацията свързани със създаването, управлението защитата и продажбата на нематериални активи,  които имат огромно значение за създаването, финансирането и развитието на конкурентоспособен бизнес. Интелектуалната собственост е с основно значение при управлението на фирмата в съвременните динамични условия. Така например изградената репутация на марката, защитената с патент технология и притежаваното ноу-хау могат да бъдат предмет на лицензия, като предприятието предоставя на други лица срещу заплащане права на използването им.  Това може да генерира съществени по размери допълнителни приходи, различни от тези, получавани от обичайната търговска дейност. Тези права могат също така да бъдат оценени при продажба на предприятието, като с това общата стойност на сделката по продажбата на бизнеса да се повиши значително.