logo-right

Архив / Новини от България

09.07.2014

Интеграция на фондовите пазари в София, Скопие и Загреб

Платформа за единна система за търговия с ценни книжа ще бъде изградена в България, Хърватия и Македония с финансовата подкрепа на ЕБВР. Институцията предоставя 540 хил. евро за изграждане на единна електронна система, като всяка от трите фондови борси ще предостави по 80 хил. евро за общата платформа за търговия.

Регионалната интеграция на пазарите в трите държави цели подобряване на финансовите услуги в региона, което да го направи по-привлекателен за международните инвеститори. В резултат, се очаква след успешното увеличаване на инвестициите в капиталовите пазари, в проекта да бъдат включени и други регионални борси.

(Източник: в-к Капитал)

07.07.2014

Аутсорсинг компания с нова инвестиция в размер на 5 млн.лв.

Една от най-големите компании, предоставящи аутсорсинг услуги - TELUS International Europe, открива над 500 нови работни места и инвестира 5 млн. лева в оборудване в кол-центровете си в страната, които работят за корпорации от автомобилната, финансовата и телекомуникационната индустрия, като обслужват клиенти на над 30 езика от цял свят.

Част от предстоящата инвестиция ще бъде предоставена от държавата, като средствата ще бъдат вложени в компютри, сървъри и офис обзавеждане.

Предвид главоломния растеж на този сегмент от икономиката, до приключването на проекта през 2017 г. се очаква компанията да надхвърли планирания брой нови работни места почти три пъти, както и да увеличи значително приходите си в България.

(Източник: в-к Капитал)

04.07.2014

Роумингът в ЕС отново поевтинява

От 1 юли 2014 г. крайните цени за мобилни разговори и съобщения в рамките на Европейския съюз отново бележат понижение, което обхваща както изходящите и входящите разговори в роуминг в ЕС, така и изпращането на текстови съобщения и преноса на мобилни данни.

Поредното намаляване на таксите е част от амбициозната идея на Европейския парламент за реформиране на телекомуникационния сектор, като целта е в края на 2015 г.  роумингът да бъде изцяло премахнат в рамките на ЕС. Очаква се създаването на единен европейски телеком пазар да улесни комуникацията и да допринесе за по-бързото и ефикасно разпространение на информация.

(Източник: в-к Капитал)

02.07.2014

„АББ България“ открива нов завод край Пловдив

Шведско-швейцарската група „АББ” откри втори завод в индустриалната зона край Пловдив. Компанията е лидер в технологиите за производството на електрическо оборудване, чрез което се намалява вредното влияние върху околната среда.

Предвижда се заводът в района на Пловдив да работи като вътрешен доставчик на АББ на продукти с ниско и средно напрежение, като стойността на инвестицията в проекта възлиза на 23 млн. долара. Целта е с изграждането на новия завод да се разшири производственият капацитет на предприятието поради необходимостта от обслужване на нарастващото търсене в Европа и Азия.

(източник: в-к Капитал)

01.07.2014

Европа финансира телекомуникационния сектор

Глобалните мащаби на интернет индустрията налагат стимулиране на телекомуникационния сектор, като за целта Европейският съюз отпуска целево финансиране на бранша.

За 2014 г. предвидените средства възлизат на близо 74 млн. евро, като бенефициентите могат да бъдат както държавни, международни или неправителствени организации, така и университети, малки и средни предприятия. Проектите, по които може да се кандидатства, са свързани с осигуряване на безопасен интернет, на достъп до европейското културно наследство и популяризирането на електронната идентификация и електронния подпис.

Целта на инвестицията е да се стимулира изпълнението на проекти от общ европейски интерес чрез използването на интернет индустрията, като същевременно на ползвателите се гарантира сигурност и бързина.

(Източник: в-к Капитал)