logo-right

Архив / Новини от България

17.06.2014

Български производител на автомобили с голяма инвестиция

„Литекс моторс“ ще инвестира в завода си в Ловеч близо 70 млн. евро за изграждане на халета за заваряване, металообработка и боядисване. Очаква се процесът по изграждане на халетата да започне през 2015 г., като годишният капацитет на всяко от тях ще е 50 000 автомобила. В зависимост от количеството пласирани автомобили на международния пазар е предвидена възможност за значително увеличаване на производството.

Планираната инвестиция е положителен сигнал за възможността за разрастване на дейността на предприятието и би могло да даде необходимия импулс за привличането на български доставчици за изграждане на икономическа зона около предприятието, тъй като за момент единствените използвани български компоненти в колите са акумулатори и смазочно масло.

(Източник: в-к Капитал)

16.06.2014

Нови европейски субсидии за развитие на човешките ресурси

Основните цели на новата оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която ще действа до 2020 година, се очертават да бъдат както здравеопазване и предприемачество, така и намаляване на безработицата.

Европейската програма е с бюджет от 895 млн. евро, в който е включено и национално съфинансиране, като над 100 млн. лева са предвидени за насърчаване на предприемачеството, включително за стартиране на собствен бизнес и създаване на социални предприятия.

Целесъобразното усвояване на средствата по новата програма ще даде възможност за предприемане на ефективни действия за справяне с безработицата и ще подпомогне предприемаческата дейност в страната като цяло, посредством отпускането на допълнително финансиране за бизнеса.  

(източник: в-к Капитал)

11.06.2014

Big Data-компания ще инвестира 12 млн. долара в развойния си център в София

Една от световните компании за обработка на големи масиви от информация (big data) – Experian, разширява бизнеса си в България. Дейността на компанията включва както софтуер, така и консултантски услуги, като българският развоен център обслужва бизнеса с кредитни услуги, взимане на решения и анализ на данни и маркетинг.

Звеното в България е едно от най-успешните и бързоразвиващи се, което е и причината за новата три годишна инвестиция в размер на 12 млн. долара. Едни от основните предимства на правенето на бизнес у нас са големият избор от млади и квалифицирани кадри, но и атрактивната търговска среда, като глобалните очаквания са България да се превърне в основния региони за интелектуален и IT капитал на Балканите.

(Източник: в-к Капитал)

04.06.2014

Иновативните предприемачи на България

На проведения в края на месец май форум, посветен на българските предприемачи и техните стартъп компании, като основни теми се наложиха поемането на оправдани рискове и ползата от промените. Стартиращите български компании получиха ценни съвети за това как да се наложат на пазара и да се фокусират върху желанията на потребителите.

Въпреки липсата на достатъчно голям пазар, българското стартъп общество се разраства и подобрява бизнес уменията си. Младите предприемачи са мотивирани да се развиват, което е основна предпоставка за успеха на иновативните компании.

 (Източник: в-к Капитал)

03.06.2014

Нови възможности за българските фермери

Голяма българска банка отпуска две нови кредитни линии до 1 млн. лв. за подпомагане на земеделските производители. Средствата ще са насочени към покупката на земеделска земя и селскостопанска техника, както и към инвестиции в земеделското производство и преработката на продукция, като фермерите от необлагодетелстваните райони ще могат да кандидатстват и по двете линии на кредитиране.

През последните годинисе забелязва раздвижване в кредитирането на селскостопанския сектор, което е позитивен сигналза възстановяването и развитието на бранша и увеличаването на компаниите, които могат да се възползват от финансирането.

(Източник: „Капитал“)