logo-right

Архив / Новини от България

22.05.2014

Българска компания навлиза на европейския пазар за онлайн продажби на автобусни, жп и самолетни билети

Млада българска компания вече е направила първите си няколко стотин продажби на билети онлайн. Дружеството печели, като взима отстъпки от автобусните компании, които варират между 5 и 25%, което не води до оскъпяване на билета за крайния потребител. Едно от предизвикателствата, които стоят пред компанията е, че голяма част от хората са все още не толкова положително настроени към онлайн купуването на билети, защото се притесняват от измами.

Крайната и амбициозна цел на новооснованата онлайн-платформа е да може да предложи пътуване от адрес до адрес, включително и прекачвания с различни видове транспорт в цяла Европа.

Въпреки голямата конкуренция на международно ниво, в България онлайн продажбите на билети в транспортния сектор са по-скоро изключение. Този сегмент тепърва предстои да се интегрира и може да се окаже интересна нисша за потенциални инвеститори, които да разработят една съвременна онлайн платформа за предоставянето на бърза и сигурна услуга в България.

(Източник: в-к Капитал)

20.05.2014

Сделките с имоти на зелено отново са факт

Сделките за покупка на нови жилища още преди завършването на грубия строеж се връщат на пазара. Над 10% от продажбите през първото тримесечие на годината са били именно на такива апартаменти. Според специалистите в бранша в последно време се регистрират ранни покупки при почти всички нови проекти в големите градове. Анализите показват, че купувачите вече имат по-високи критерии за размер и качество, на които строителите се стремят да отговорят, като тенденцията е за доближаване на очакванията на двете страни спрямо съотношението цена-качество.

Завръщането на сделките с жилища на зелено е знак за стабилизирането на сектора и излизане от кризата в сферата на недвижимите имоти. Това от своя страна може да означава само едно - постепенното активизиране на пазара и завръщането на чужди инвеститори в сектора.

(Източник: в-к Капитал)

16.05.2014

Бизнес средата в България се подобрява

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) от началото на годината бизнес климатът в България постепенно се подобрява. Наблюдават се положителни нагласи както в сектора на промишлеността, така и в търговията на дребно.

Най-значително подобрение се забелязва в строителния сектор. Като основни фактори за преобладаващия оптимизъм се посочват не само позитивните очаквания на предприемачите за компаниите им, но и положителните прогнози за активността в сектора през следващите месеци.

Очакванията са показателите на бизнес климата да продължат да се покачват, а предлаганите услуги да се подобряват, което ще доведе до повишаване на бизнес стандарта в България.

(Източник: в-к Капитал)

15.05.2014

Конкурс за създаване на мобилни и уеб приложения

За втора поредна година разработчиците на мобилни и уеб приложения ще могат да вземат участие в иновативния конкурс, организиран от Уникредит Булбанк, който ще се проведе в периода 16 април – 10 юни. Разработваните приложения могат да бъдат в различни сфери от финансовия сектор, като най-значимите проекти ще получат парична награда, пилотно тестване на идеите си и възможност за финансиране от  Lаunchub.

Предвид тенденцията все по-голямата част от комуникацията между клиенти и банкови институции да се извършва чрез мобилни връзки и онлайн банкиране, които да изместят посещението в традиционните банкови клонове, създаването на подобни иновативни предложения не само ще подобри нивото на обслужване в банковия сектор в България, но и ще увеличи конкурентноспособността му на международно ниво.

(Източник: в-к Капитал)

14.05.2014

Подкрепа за европейския бизнес

MasterCard обяви намерението си да подпомогне 8 (осем) стартиращи фирми в областта на търговията чрез свой новоразработен софтуерен продукт. Целта на програмата е да съдейства на младите предприемачи да преодолеят различни оперативни предизвикателства, както и да намерят партньори за техните продукти или услуги.

Стартиращите фирми, които имат желание да участват в програмата, следва да се регистрират до 16 май 2014, като трябва също да са с изграден екип от поне четирима души и да са били част от друга сходна инициатива. Друго условие е фирмите да са привлекли или да са в процес на привличане на първоначално финансиране, както и да разполагат с готов продукт или услуга, който да не е във фазата на прототип или бета-тест.

(Източник: Капитал)