logo-right

Архив / Новини от България

15.05.2014

Конкурс за създаване на мобилни и уеб приложения

За втора поредна година разработчиците на мобилни и уеб приложения ще могат да вземат участие в иновативния конкурс, организиран от Уникредит Булбанк, който ще се проведе в периода 16 април – 10 юни. Разработваните приложения могат да бъдат в различни сфери от финансовия сектор, като най-значимите проекти ще получат парична награда, пилотно тестване на идеите си и възможност за финансиране от  Lаunchub.

Предвид тенденцията все по-голямата част от комуникацията между клиенти и банкови институции да се извършва чрез мобилни връзки и онлайн банкиране, които да изместят посещението в традиционните банкови клонове, създаването на подобни иновативни предложения не само ще подобри нивото на обслужване в банковия сектор в България, но и ще увеличи конкурентноспособността му на международно ниво.

(Източник: в-к Капитал)

14.05.2014

Подкрепа за европейския бизнес

MasterCard обяви намерението си да подпомогне 8 (осем) стартиращи фирми в областта на търговията чрез свой новоразработен софтуерен продукт. Целта на програмата е да съдейства на младите предприемачи да преодолеят различни оперативни предизвикателства, както и да намерят партньори за техните продукти или услуги.

Стартиращите фирми, които имат желание да участват в програмата, следва да се регистрират до 16 май 2014, като трябва също да са с изграден екип от поне четирима души и да са били част от друга сходна инициатива. Друго условие е фирмите да са привлекли или да са в процес на привличане на първоначално финансиране, както и да разполагат с готов продукт или услуга, който да не е във фазата на прототип или бета-тест.

(Източник: Капитал)

13.05.2014

Фармацевтичният пазар бележи близо 7% ръст

През първото тримесечие на 2014 г. фармацевтичният пазар отчита 6.9% ръст в сравнение със същия период през 2013 г. Въпреки лекия спад на пазара през 2012 г., постепенно той e преодолян. Нараства броят както на покупките на лекарства от болниците, така и на тези от аптеките, които възлизат на около 2.2 млрд. лв., като и през тази година конкуренцията остава много голяма, а пазарът е силно фрагментиран.

Отчетеният ръст на фармацевтичния пазар може да бъде знак не само за икономически възход на фармацевтичните компании, но също така и предпоставка за навлизането на повече и по-качествени лекарства в България.

(Източник: в-к Капитал)

12.05.2014

Огромен туристически комплекс край София

Група азиатски бизнесмени планират да инвестират над 1.5 млрд. евро  в изграждането на мащабен туристически комплекс в община Елин Пелин. Предвижда се изграждането на два луксозни хотела, конферентен и изложбен център, най-големия закрит целогодишен аква-парк в Европа, молове с акцент върху традиционните български стоки, световни и азиатски марки, детски център, театър, концертна зала, в която да гостуват световни звезди и да се провеждат спортни състезания.

От съществена роля за избора на локация на комплекса e както ниската цена на инвестицията и финансовата стабилност, така и богатата култура, с която е известна страната ни.

Инвестиция от подобен размер е от огромно значение за района. Предвижда се в строежа на комплекса да бъдат ангажирани 10 хил. души, което ще спомогне за намаляване на безработицата в района. Изграждането на подобен мащабен проект вероятно ще привлече и други инвеститори, които обмислят развитието на свой бизнес в България. 

(Източник: в-к Капитал)

09.05.2014

Обществена поръчка за ремонт на Зимния дворец

Държавно дружество обяви обществена поръчка за основен ремонт на Зимния дворец на спорта, която се отнася за проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 27 май, като прогнозираната цена е близо 41 млн. лева, а срокът за изпълнение е 1 година и 9 месеца след сключване на договор с избрания изпълнител.

Изискванията към участниците са да имат оборот за последните три години не по-малко от 80 млн. лева и оборот от строителство и/или проектиране за последните 3 години от поне 40 млн. лева. Кандидатите трябва да имат поне един успешно изпълнен договор за проектиране и строителство или договор за инженеринг на сгради за обществено обслужване през последните 5 години.

Подобрената инфраструктура на Зимния дворец на спорта ще даде възможност за активизиране на „ледените” спортове, като същевременно ще стимулира допълнително малкия и среден бизнес в района.

(Източник: в-к Капитал)