logo-right

Архив / Новини от България

29.04.2014

Нови възможности за набиране на средства

Няколко български проекта набират средства чрез един от сравнително новите начини за финансиране на стартиращи бизнес проекти - платформите за групово финансиране. Те дават възможност всеки да финансира даден проект, независимо от сумата, която желае да вложи.

Към момента българските проекти, които са активни на големите платформи, са набрали над 66 хил. долара, като се очаква някои от тях да бъдат реализирани  през септември тази година.

Едно от основните предимства на платформите за групово финансиране е, че представляват бърз и лесен начин за намиране на по-малки суми за стартиране на бизнес и дават възможност за бърза популяризация на иновативните решения. Очакванията са все повече български проекти да участват в подобни портали, спомагащи за реализацията на добрите идеи,  посредством осигуряване на средства за финансирането на производство и разпространение на съответните продукти.

(Източник: в-к Капитал)

28.04.2014

Българска система за напояване привлича интерес от цял свят

Българска разработка на поливна система, захранвана с енергия от възобновяеми източници, предизвика изключителен интерес по време на проведения през месец март международен икономически форум в Катар. Заявка за бъдещото й използване са дали както Катар, така и Етиопия и Нигерия.

Системата представлява инсталация от слънчеви панели или вятърни перки, които захранват помпи, добиващи вода от почвата, като по този начин се спестяват разходи за ток и достъп до енергийната инфраструктура.

Очаква се иновативната система да бъде комерсиализирана не само в страни с недостиг на водоизточници, но и в такива, за които сушата не е основен проблем, тъй като поливната система позволява на земеделските производители да реагират адекватно на бързопроменящи се условия и нужди.

(Източник: в-к Капитал)

25.04.2014

Очакван ръст при сделките с недвижими имоти

Макар българският пазар на недвижими имоти да е все още доминиран от местни купувачи, чуждестранните компании отново обръщат поглед към него. 

Инвеститорите посочват като предимство по-високата доходност при офисните и търговски площи, която достига до 9,5% и е два пъти по-висока от тази в Полша и Чехия. Перспектива за развитие личи и във ваканционния и жилищния пазар, като експертите предупреждават, че могат да се очакват значителен брой сделки през следващата година.

 (Източник: в-к Капитал)

24.04.2014

По-изгодно финансиране по нова гаранционна схема

Успешното сътрудничество между Националния гаранционен фонд (НГФ) и над десет български банки доведе до споразумение за отпускане на бизнес кредити, обезпечени с гаранции от фонда. В резултат банките-партньори ще отпуснат кредити в размер на над 360 млн. лв.

Благодарение на гарантираните 180 млн. лв. от НГФ малките и средни предприятия ще получат по-изгодни условия при кандидатстване, по-ниски лихвени проценти и облекчения, свързани с обезпечението по кредитите. Заемите, по които ще се издават гаранции, могат да бъдат както с инвестиционна и оборотна цел, така и да гарантират  кредити за финансиране на проекти по всички оперативни програми на Европейския съюз. Гаранционната програма ще даде възможност за финансиране и на стартиращи компании, които имат ограничен достъп до банково подпомагане, поради високия риск, който носят според банковите институции.

Така въведените иновации по новата гаранционна схема ще спомогнат за по-бързото изплащане на отделните заеми, но и увеличаване брой компании, които да могат да се възползват от отпуснато финансиране.

(Източник: в-к Капитал)

23.04.2014

Ръст в промишлеността

Според данни на Националния статистически институт за шести пореден месец индустриалното производство бележи ръст, като за февруари то е нараснало с 6.5% спрямо същия месец на миналата година. Увеличението се дължи основно на преработващата промишленост, както и на производството на машини и оборудване и фармацевтичния сектор. Увеличение се забелязва и при търговците на дребно, които въпреки потиснатото потребление, успяват да задържат нивото на растеж на годишна база.

Най - силен е ръстът при производството на автомобили – с около 50% за първите два месеца на 2014 г. Очаква се до края на годината българската продукция скоро да се реализира и на пазарите в Сърбия, Румъния, Унгария и Словакия.  

Подобни темпове на растеж в икономиката са позитивен сигнал както за възстановяването и развитието на основните сектори, така и за възможността България да навлезе в нови ниши на международните пазари. 

(Източник: в-к Капитал)