logo-right

Архив / Новини от България

28.04.2014

Българска система за напояване привлича интерес от цял свят

Българска разработка на поливна система, захранвана с енергия от възобновяеми източници, предизвика изключителен интерес по време на проведения през месец март международен икономически форум в Катар. Заявка за бъдещото й използване са дали както Катар, така и Етиопия и Нигерия.

Системата представлява инсталация от слънчеви панели или вятърни перки, които захранват помпи, добиващи вода от почвата, като по този начин се спестяват разходи за ток и достъп до енергийната инфраструктура.

Очаква се иновативната система да бъде комерсиализирана не само в страни с недостиг на водоизточници, но и в такива, за които сушата не е основен проблем, тъй като поливната система позволява на земеделските производители да реагират адекватно на бързопроменящи се условия и нужди.

(Източник: в-к Капитал)

25.04.2014

Очакван ръст при сделките с недвижими имоти

Макар българският пазар на недвижими имоти да е все още доминиран от местни купувачи, чуждестранните компании отново обръщат поглед към него. 

Инвеститорите посочват като предимство по-високата доходност при офисните и търговски площи, която достига до 9,5% и е два пъти по-висока от тази в Полша и Чехия. Перспектива за развитие личи и във ваканционния и жилищния пазар, като експертите предупреждават, че могат да се очакват значителен брой сделки през следващата година.

 (Източник: в-к Капитал)

24.04.2014

По-изгодно финансиране по нова гаранционна схема

Успешното сътрудничество между Националния гаранционен фонд (НГФ) и над десет български банки доведе до споразумение за отпускане на бизнес кредити, обезпечени с гаранции от фонда. В резултат банките-партньори ще отпуснат кредити в размер на над 360 млн. лв.

Благодарение на гарантираните 180 млн. лв. от НГФ малките и средни предприятия ще получат по-изгодни условия при кандидатстване, по-ниски лихвени проценти и облекчения, свързани с обезпечението по кредитите. Заемите, по които ще се издават гаранции, могат да бъдат както с инвестиционна и оборотна цел, така и да гарантират  кредити за финансиране на проекти по всички оперативни програми на Европейския съюз. Гаранционната програма ще даде възможност за финансиране и на стартиращи компании, които имат ограничен достъп до банково подпомагане, поради високия риск, който носят според банковите институции.

Така въведените иновации по новата гаранционна схема ще спомогнат за по-бързото изплащане на отделните заеми, но и увеличаване брой компании, които да могат да се възползват от отпуснато финансиране.

(Източник: в-к Капитал)

23.04.2014

Ръст в промишлеността

Според данни на Националния статистически институт за шести пореден месец индустриалното производство бележи ръст, като за февруари то е нараснало с 6.5% спрямо същия месец на миналата година. Увеличението се дължи основно на преработващата промишленост, както и на производството на машини и оборудване и фармацевтичния сектор. Увеличение се забелязва и при търговците на дребно, които въпреки потиснатото потребление, успяват да задържат нивото на растеж на годишна база.

Най - силен е ръстът при производството на автомобили – с около 50% за първите два месеца на 2014 г. Очаква се до края на годината българската продукция скоро да се реализира и на пазарите в Сърбия, Румъния, Унгария и Словакия.  

Подобни темпове на растеж в икономиката са позитивен сигнал както за възстановяването и развитието на основните сектори, така и за възможността България да навлезе в нови ниши на международните пазари. 

(Източник: в-к Капитал)

22.04.2014

Производството на вино в България процъфтява

През изминалата година България достигна най-високото си ниво на производство на вино. Според експертите в областта, българските винопроизводители все още са далеч от тавана на възможностите си. В периода 2007-2013 г. в сектора са инвестирани 112 млн. лв., през 2014 година ще бъдат открити 14 нови изби.

Ръстът в производството на вина дава възможност за увеличаване на износа, което е заложено и като мярка в субсидиите във винарския и лозарския сектор за периода 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 133.8 млн. евро, като една от четирите самостоятелни мерки е именно промотирането на български вина на нови пазари, в това число Китай и Сингапур.

С увеличаване на ръста на винопроизводството, се очаква и приток на нови инвестиции в сектора, успоредно с което България затвърждава все повече позицията си на международните пазари.

(Източник: в-к Капитал)