logo-right

Архив / Новини от България

22.04.2014

Производството на вино в България процъфтява

През изминалата година България достигна най-високото си ниво на производство на вино. Според експертите в областта, българските винопроизводители все още са далеч от тавана на възможностите си. В периода 2007-2013 г. в сектора са инвестирани 112 млн. лв., през 2014 година ще бъдат открити 14 нови изби.

Ръстът в производството на вина дава възможност за увеличаване на износа, което е заложено и като мярка в субсидиите във винарския и лозарския сектор за периода 2014-2020 г. Финансирането е в размер на 133.8 млн. евро, като една от четирите самостоятелни мерки е именно промотирането на български вина на нови пазари, в това число Китай и Сингапур.

С увеличаване на ръста на винопроизводството, се очаква и приток на нови инвестиции в сектора, успоредно с което България затвърждава все повече позицията си на международните пазари.

(Източник: в-к Капитал)

17.04.2014

Млади предприемачи стартират собствен бизнес

За две години, с много усилия и иновативен дух, група млади български предприемачи успяват да наложат продукта си – биодесерт, на пазара в повече от 26 държави, сред които са ОАЕ и Австралия. Произвежданите биодесерти съдържат предимно сушени плодове и ядки.

Бизнесът на Roobar се уповава на философията, че начинът ни на живот изисква осъзнато и внимателно да избираме чисти и енергийно ефективни хранителни продукти.

Към момента, за екипа работят 12 души и се очаква разширяване на производството и изграждане на собствена фабрика, която да предостави повече възможности.  Целта е догодина по-голямата част от използваните в продукта суровини, да бъдат произвеждани в България. За фирмата това означава един затворен производствен цикъл – модел, който все повече био-производители в страната прилагат изключително успешно.  

(Източник: в-к Капитал)

16.04.2014

Софийска община продава акциите си в спортно-развлекателен комплекс в Панчарево

Столичната агенция за приватизация открива тръжна процедура за продажбата на дела на общината в комплекс "Корали", преставляващ 34% (1197 акции) или близо 120 000 лв. от капитала на дружеството. Срокът за подаване на необходимите документи за участие е до 9 май, а самият търг с явно наддаване ще бъде проведен на 12 май.

Началната тръжна цена на пакета е 350 000 лв., а депозитът за участие в търга е в размер на 35 000 лв.

През 2014 година се очаква Столичната агенция за приватизация да предложи за приватизация акции на Софийска община в общо 19 търговски дружества, седем от които са изцяло собсвеност на общината. Тези намеренията биха позволили реализацията на потенциални инвестиционни проекти върху изключително атрактивни терени.

(Източник: в-к Капитал)

15.04.2014

Печалбите в банковата система бележат ръст

От началото на 2014-та г. се забелязва значителен ръст на банковите печалби, които достигат 149.1 млн. лв., като на годишна база увеличението е 34.5 %.

Въпреки застоя в банковия сектор през последните години и относително малкия пазар, банките  отново започват да отчитат ръстове на финансовия си резултат. Положително въздействие оказват както понижаващите се лихвeни проценти, така и намаляващите разходи за обезценки от страна на банките, дължащи се на отписване на заеми, които финансовите институции смятат за несъбираеми.

(Източник: в-к Капитал)

14.04.2014

Китайски технологичен гигант с бъдещи инвестиции в България

Един от най-големите производители на телекомуникационно оборудване в света планира да внедри технологичните си решения в индустриалната зона около град Пловдив в размери, които се очаква да привлекат множество инвеститори от различни области.

През последните 15 години в „Тракия икономическа зона“ са вложени над 1 млрд. евро, като китайската компания планира да се включи в изграждането на интелигентна транспортна мрежа, подобряване на комуникацията между отделните фабрики, създаване на модерна система за енергийна ефективност, обособяване на центрове за данни и др.

Реализирането на проекта значително ще активизира икономиката в региона, т.к. множество местни фирми, работещи в горните сфери, ще имат възможността да се включат в изпълнението.

 (Източник: в-к Капитал)