logo-right

Архив / Новини от България

Към 17.05.2017

„Пенков, Марков и партньори“ продължава да печели дела във връзка със защитата  на ВЕИ производителите

Енергийният екип на „Пенков, Марков и партньори“ за пореден път оправда доверието на своите клиенти. С радост бихме искали да ви информираме, че по делата за обезщетяване на вредите, причинени от удържане на 20 % такса (действала в периода януари – август 2014 г. и обявена за противоконституционна от Конституционния съд с Решение № 13 от 31 юли 2014 г.) извоювахме още три положителни решения.

Софийски районен съд и Софийски градски съд  изцяло възприеха тезата ни, че платените по силата на противоконституционен закон суми следва да бъдат обезщетени от Република България по реда на Закона за задълженията и договорите, и по-конкретно, че вредите са настъпили от момента на влизане в сила на закона и следва да бъдат репарирани за периода на действие на незаконния акт. 

Утвърждаването на съдебна практика в конкретния случай касае определен вид дела, които макар и да засягат само ВЕИ производителите, ще разпрострат своето действие и спрямо множество сходни дела. 

От особена важност е това, че в мотивите си българският съд е приел, че при предявени искове за вреди обявените за противоконституционни закони са били незаконни още при гласуването им и влизане в сила, съответно макар решенията на Конституционния съд да действат „занапред“ исковете за вреди са допустими, а както е видно и основателни и биват уважени в цялост.

 

09.05.2017

Износът на български стоки бележи ръст

Износът на български стоки в чужбина през месец февруари е отбелязал растеж, като общата стойност на изнесените стоки е 4 млрд. лв., от които 2.5 млрд. лв. са дошли от продажби в ЕС, а  1.5 млрд. лв. – от трети държави. В ЕС увеличението в износа се дължи на ръст в продажбите на машини, докато повишеният износ към трети държави идва по линия на поскъпналите горива.

В резултат, се очаква ръст на българската икономика, което съответно ще допринесе и за повишаване на жизнения стандарт в страната.

 (Източник: в-к Капитал)

01.05.2017

Триумф на българският отбор на състезанието „Central and Eastern Europe Moot Court Competition“, спонсорирано от PMP

За екипа на „Пенков, Марков и партньори“ професионалното развитие, обучение и личностното развитие са от първостепенно значение. С гордост, поздравяваме българския отбор, който извоюва заслужена победа и се класира на първо място на най-голямото студентско състезание по право на Европейския съюз в Централна и Източна Европа Central and Eastern Europe Moot Court Competition“, за чието провеждане кантората ни допринесе като един от най-големите спонсори.

Водени от желанието си да помогнем за насърчаване на студентите да приложат наученото в университета в реални условия и да развият практически умения, като им се предостави възможност да премерят сили със свои връстници от цяла Европа, „Пенков, Марков и партньори“ с удоволствие бе спонсор на провелото се в София състезание. Състезанието бе организирано съвместно от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Сдружението за международни състезания по право и British Law Centre.

Българският отбор триумфира на победното място сред участвалите общо 11 отбора от различни държави, след като премина успешно и двете части на състезанието – писмена защита и устни пледоарии, провели се на 1 май 2017. Пожелаваме на българските участници още много успехи, а ние с удоволствие ще продължаваме да помагаме и в бъдеще за развитието на студентите по право.

20.04.2017

Датска верига магазини за обзавеждане открива логистичен център в България

Датска верига магазини за обзавеждане започва изграждането на логистичен център в икономическа зона София – Божурище, като първата фаза на проекта е на стойност 100 млн. евро.

Успешната реализация на проекта се очаква да доведе до откриването на нови 200 работни места, като по строителството на обекта се предвижда да работят около 500 души, което ще се отрази благоприятно на икономиката в страната.

(Източник: в-к Капитал)

Към 20.04.2017

Златното съкровище от Над Сент Миклош! 

Като част от инициативата на ПМП за популяризиране на българската култура сега в Националния Археологически музей в София може да се види една уникална изложба - Златното съкровище от Над Сент Миклош!

Това съкровище посещава България благодарение на спонсорираната от ПМП изложба „Първото злато. Ада тепе: Най-старата златна мина в Европа“, която гостува в Музея за история на изкуството във Виена (Kunsthistorisches Museum). 

Златното съкровище от Над Сент Миклош е свързано с историята на държавата ни от периода на нейното създаване през 7 век. Изложбата е уникална и поради факта, че това е едва вторият път в 160 годишната история, когато експозицията напуска Виена, за да бъде изложена в чужбина.

Екипът на ПМП е щастлив, че благодарение и на неговия принос българите ще могат да се насладят на това културно събитие.