logo-right

Архив / Новини от България

24.03.2014

Броят на свободните работни места се увеличава

Нарастването на свободните места без помощта на субсидирана заетост е ясна индикация за подобряване на икономическата среда в България. Броят на заявените свободни работни места е нараснал с 1722 в сравнение с февруари 2013 г., като ръст се наблюдава в различни сектори на реалната икономика - преработващата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството, операции с недвижими имоти и др.

Очаква се най-голямо раздвижване на пазара на труда да настъпи в сектора на строителството, който ангажира значителна част от работната сила. Като основни фактори за положителната промяна при новите работни места се отличават ръстът в промишленото производство и износът, които продължават да привличат значителна част от инвестициите в страната.  

(Източник: investor.bg)

21.03.2014

Опазването на защитените зони ще се финансира с 1.8 млрд. евро

България ще финансира мерки за опазване на европейската екологична мрежа "Натура" на стойност 1.8 млрд. евро до 2020 г. Инициативата е изключително важна за страната ни и представлява добра възможност за постигането на устойчиво развитие у нас.

България е втората в Европейския съюз по обхват на защитени зони с над 34% от територията на страната ни, включена в мрежата "Натура”.

Сред мерките за опазване на екомрежата "Натура" в България, попадат проекти за мониторинг, изграждане на екологична инфраструктура, изготвяне на планове за управление на защитени зони и др. Предвидени са и мерки за стимулиране на зелен бизнес - екотуризъм, добив на сол по традиционни методи, също така компенсации за собственици на земи в "Натура" и др., от които малкият и среден бизнес в страната ще могат да се възползват.

(Източник: в-к Капитал)

20.03.2014

2014-та започва с ръст за промишлеността и търговията

Според данните на НСИ промишленото производство и търговията през януари 2014 г. бележат ръст в сравнение с декември месец 2013 г. Увеличение се наблюдава в редица сектори, измежду  които са добивът на полезни изкопаеми и търговията на дребно, като въпреки увеличението, капацитетът все още не е достигнат, което позволява бъдещо развитие в тази насока.

Най-значително е повишението на оборота при търговията по интернет и по телефон, както и при компютърната и комуникационна техника. Огромният потенциал на онлайн търговията се очаква да доведе до сериозен ръст в оборота през следващите години, което от своя страна ще окаже благоприятно развитие на българската икономика. 

(Източник: в-к Капитал)

19.03.2014

Свежи инвестиции в млада българска компания

Чрез своето иновативно приложение за смартфони Flipps, българско дружество за разработка на технологични разрешения „Бианор” привлече инвестиции в размер на 2.42 млн. долара. Сред инвеститорите са открояват водещият европейски фонд за рискови инвестиции – Earlybird и легендарният предприемач от Силициевата долина Тим Дрейпър.

Най-краткото описание на продукта е мобилно приложение, което превръща телефона в дистанционно управление на умните телевизори от ново поколение. За изминалата година приложението е свалено общо над 7 млн. пъти, което доказва добрата му функционалност.

Свежата инвестиция в дружеството е поредното вложение в IT индустрията в страната. Високо цененият професионализъм на българските специалисти в сектора е  една от основните причини за интереса на чужди компании към IT проекти, които се разработват и реализират на територията на България.

(Източник: в-к Капитал)

17.03.2014

Преразпределение на субсидиите за малките стопанства

Министерството на земеделието въвежда преразпределително плащане, с което да стимулира по-малките земеделски производители.  По този начин евросубсидиите в размер на над 5 млрд. евро до 2020 г., които ще се разпределят между 80 хил. физически и юридически лица, ще отиват в по-голяма степен към по-малките производители.

Избраният метод ще осигури по-високо финансиране за първите 300 дка от стопанствата. Според последното преброяване на земеделските стопанства от 2010 г., повечето фермери ще попаднат в групата на облагодетелстваните, тъй като средната обработваема площ за една фирма е малко над 100 дка.

Очаква се въвеждането на преразпределителното плащане да доведе до освобождаването на ресурси и по-равномерното разпределение на средствата между отделните сектори в отрасъла. Инициативата дава нови възможности за развитие и прави земеделския сектор по-привлекателен за бъдещи инвестиции както местни, така и чуждестранни.

(Източник: в-к Капитал)