logo-right

Архив / Новини от България

14.03.2014

ФЕЕИ започва да набира 28 млн. лв. от борсата

Фондът за енергетика и енергийни икономии започна процедура по увеличаване на капитала на дружеството, възлизащ на 3.8 млн. лв., която трябва да приключи на 16 април 2014 г.

От фонда се опитват да спечелят инвеститорите с гарантираното изплащане на 90% от печалбата като дивидент за акционерите, като се очаква в изкупуването на предлаганите акции да се включат и чуждестранни инвеститори.

Дружеството очакват ръст на приходите си за 2014 г. предвид вече сключени ЕСКО договори за над 5 млн. лв. Други фактори, които се отразяват благоприятно върху резултатите на дружеството, са покачването на цените на енергийните ресурси, политиката на Европейския съюз за стимулиране на енергийно-ефективните проекти, както и липсата на конкуренти в секюритизацията на такъв тип вземания.

(Източник: в-к Капитал)


Американски гигант купува най-голямата българска аутсорсинг компания

Българската аутсорсинг компания „Софика груп" привлече стратегически инвеститор - американският технологичен холдинг TeleTech, един от най-големите доставчици на аутсорсинг решения с приходи над 1 млрд. долара.

Сред основните фактори за подобна инвестиция се нареждат ниските разходи за започване на бизнес в България, както и изключително доброто владеене на чужди езици – средно 25 езика. Българската фирма ще стане част от направлението предоставящо услуги за управление на клиенти на TeleTech, работещо на над 18 езика в Централна и Източна Европа.

С тази сделка страната ни става още по-видима на световната аутсорсинг карта, което се очаква да доведе до разширяване на дейностите по предоставяне на услуги, нови възможности за инвестиции в сектора, както и отварянето на нови работни места.

(Източник: в-к Капитал)

13.03.2014

Нововъведение в анализа на трафика

7 млн. лв. са предвидени по обществена поръчка за създаването на автоматизирана система за събиране и анализ на данни за трафика по първокласните пътища и магистрали. Проектът се финансира по оперативна програма „Транспорт”, а получател на средствата е Агенция „Пътна инфраструктура”. Участие в обществената поръчка могат да вземат български и чуждестранни компании и техни обединения, като условието е компаниите да докажат общ оборот от 10.8 млн. лв. и специализиран оборот с предмета на търга в размер на 7.2 млн. лв. през последните три години.

Целта на проекта е събраната чрез камери, сензори и броячи информация да се използва в различни направления за подобрение на пътната сигнализация и безопасността на пътищата. Системата ще подпомага процеса за проектиране на нови трасета и ремонти на участъци, като ще анализира разходите и ползите от плануваните отсечки. Това от своя страна ще доведе както до минимализиране на разходите, така и до оптимизиране на процеса на работа.

(източник: в. Капитал)


Финансиране по европейската програма „Хоризонт 2020”

Най-новата европейска програма „Хоризонт 2020“ предвижда финансиране на иновативни малки и средни компании директно от Брюксел.

Бюджетът по програмата за периода 2014 - 2020 г. възлиза на 79 млрд. евро, които ще се разпределят между всички членки на ЕС и асоциираните държави. Кандидати по програмата могат да бъдат както предприятия, така и научноизследователски институти, университети и иновативни организации. Като отличителна черта на програма „Хоризонт 2020” може да се посочат значително опростените процедури за кандидатстване. Предимство имат фирмите, които правят собствени разработки, като един от важните критерии за оценяване е приложимостта на идеята на съответния пазар.

Европейската програма се състои от три фази, които включват нови форми на финансиране на иновации. Инициативата е поредната възможност за български малки и средни компании да осигурят по-гъвкаво финансиране за проектите си.

(Източник: в-к Капитал)

11.03.2014

Руският гигант Luxoft” открива развоен център в България

Един от доказаните лидери в ИТ сектора в световен мащаб - руската компания „Luxoft”, планира до края на март да открие развоен център в София. Откриването на звеното е част от стратегията на компанията за разширяване на позиции в Централна и Източна Европа.

Първоначално центърът ще предоставя услуги и решения за клиенти от финансовата сфера, като се очаква постепенно разширяване на дейността.

Решението за подобна инвестиция на руската компания, именно на територията на България, се основава на множество благоприятни фактори, измежду които се отличават големият брой изключително квалифицирано IT специалисти в страната, привлекателният данъчен режим, комуникативното географско положение и европейското законодателство.

(Източник: capital.bg)

06.03.2014

Бургас изгражда нови 20 км велоалеи

Община Бургас обяви първата от поредица обществени поръчки за развитие на транспортната мрежа в града. Проектите за велоалеи, бърза автобусна линия и нови терминали са част от големия проект “Интегриран градски транспорт на Бургас”, финансиран с над 67 млн. евро по оперативна програма "Регионално развитие".

В рамките на проекта Бургас обнови автобусния си парк. Предстои и въвеждането на интелигента система за управление на обществения транспорт.

Настоящата поръчка е за изграждане на мрежа от велоалеи, която ще покрива централната градска част и още девет квартала и е с прогнозна стойност над 4.2 млн. лв., а срокът за изпълнение е 11 месеца. Плановете на градската управа са към април 2015 г., дължината на велоалеите в града да достигне 60 км.

(Източник: в-к Капитал)

05.03.2014

Изкуство и технологии за по-добра градска среда

В търсене на уникални и иновативни идеи, чрез които да се облагороди и подобри градската среда, фондация Bloomberg Philanthropies организира състезанието Mayors Challenge.

В надпреварата участват 182 града от цяла Европа, измежду които са и шестте най-големи български града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора.

Идеите на българските участници включват мобилна мултифункционална зала за култура, използването на метода сугестопедия за усвояване на различни знания, изграждане на звукова навигационна система за деца и хора с увреждания и светлинна сигнализация на пешеходните пътеки, онлайн платформа, която да помогне за изграждането на ефективен пряк диалог между гражданите и местната власт, създаването на борд за предприемачество и иновации.

Българските проектите са изключително креативни и действително притежават всички търсени от организаторите качества, а именно уникалност, иновативност и всеобща приложимост.

(Източник: в-к Капитал)