logo-right

Архив / Новини от България

22.01.2014

Нови инвестиции в страната на стойност 12 млн. евро

Изпълнителният директор на Cаrrefour за България и Сърбия определя българския пазар на бързооборотни стоки като един от най-стабилните и най-добре работещи пазари в сравнение с останалите такива на балканите. В тази връзка се очаква три нови магазина на френската верига да отворят врати в България в рамките на годината. Новооткритите обекти ще бъдат разположени в различни точки на страната и ще стимулират местната икономика. Стойността на инвестицията ще възлезе на 12 млн. евро, като тенденцията е при поява на по-добри локализации да бъдат отворени и повече магазини.

Освен инвестирането на нови средства в страната, се предвижда и българското дружество, опериращо чрез договор за франчайз с търговската верига, да ръководи навлизането на компанията в Сърбия, което ще доведе до разширяване на пазарните позиции.

(Източник: invetor.bg)

21.01.2014

Броят на фирмите в България расте въпреки кризата

Въпреки икономическата криза и трудностите, произтичащи от нея, броят на фирмите в България през последните години е нараснал с 11%, като най-съществен ръст се наблюдава при микропредприятията, които са с 14% повече.

На първо място се нареждат фирмите в сектор „Енергетика“, които значително са увеличили броя си поради бума на бизнеса с възобновяеми източници, последвани от фирмите в селското стопанство. Други сектори с потенциал за растеж са и информационните технологии, електрониката и електротехниката, машиностроенето и туризма.

(Източник: invetor.bg)


Български завод утвърждава участието си в световната автомобилна индустрия

Български завод, произвеждащ алуминиеви компоненти за двигателите на най-големите марки немски автомобили, разширява производството си. Според компаниите от автомобилната индустрия, заводът в Русе е една от най-модерните леярни в света. От 2008 г. досега са инвестирани 85 млн. евро в предприятието, като разширението на завода, приключило през лятото на миналата година, дава възможност за увеличаване на производствения капацитет с 50%.

Очаква се през 2017-та г. заводът да започне производство на цилиндрови глави за голям германски концерн, което ще доведе не само до увеличаване на работните места в предприятието, но и до утвърждаване нарастващото значение на българското участие в германската автомобилната индустрия.

(източник: в-к Капитал)

20.01.2014

Нови 15 млн. евро за иновативни малки и средни фирми

Иновативни малки и средни предприятия в България, чийто достъп до банково финансиране е по-затруднен, ще могат да кандидатстват за кредитиране по съвместна инициатива на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската комисия (ЕК).

Първа инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд подписаха гаранционно споразумение, което дава възможност на банката да финансира със собствен ресурс от 15 млн. евро до края на 2015 г. иновативни компании. Това са малки и средни предприятия, които извършват научни изследвания, развойна дейност или иновации и търсят финансиране за инвестиции и оборотни средства.

(Източник: в-к Капитал)

17.01.2014

Прогнозите за 2014 г.: Оптимизмът при животозастраховането расте

През последните години сегментът “Животозастраховане“ генерира съществена част от общия ръст, отчитан на застрахователния пазар, като очакванията са силните темпове на растеж да се запазят. Експерти от бранша прогнозират около 10% нарастване на бизнеса.

Очакваното възстановяване на икономиката също ще допринесе за подобряването на резултатите на животозастрахователите. Дори при сегашните условията на силно свито потребление, премийните приходи в сектора растат с 25%, коментират от бранша. Тенденциите говорят за това, че кризата е свършила, което обяснява и увеличаването на потреблението.

(Източник: в. Капитал)

16.01.2014

АПИ пусна поръчка за пътни знаци за 20 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за обезопасяване и сигнализация на пътната мрежа за следващите четири години. Процедурата е с прогнозна стойност 19.9 млн. лв. и включва доставката на средства за вертикална сигнализация за магистралите и републиканската пътна мрежа.

По новата обществена поръчка са обособени шест отделни позиции, всяка за един от плановите райони в България: Северен централен, Северозападен, Североизточен, Югозападен, Югоизточен, Южен централен, а крайният срок за кандидатстване е 10 февруари. За всяка позиция е предвиден бюджет от 3.3 млн. лв. за целия четиригодишен срок.

Предложенията на кандидатите ще се оценяват по метода "Най-изгодна оферта", като съществена тежест в избора, ще представлява техническите показатели.

(Източник: в-к Капитал)


София може да има зелен град

Столичната община участва в международен проект за Екоселище, предвиждащ сгради с почти нулева консумация на енергия и възможност за изграждане на къщи от типа "направи си сам". Основната функция на екоселището е жилищна, но ще бъдат предвидени места за работа, отдих, спорт и сгради с различен режим на ползване.

Селището ще се разпростира на терен от 93 декара, а общинската управа вече даде началото на архитектурен конкурс и до края на февруари трябва да бъде избрана бъдеща концепция на проекта.

Конкурсът е част от двегодишния проект MILD HOME, финансиран от оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013".

Печелившите проекти на всяка държава участник ще бъдат представени на обща изложба на всички партньори през март. Четири от разработките ще бъдат доразвити, а поне две от тях - впоследствие и реализирани.

(Източник: в. Капитал)