logo-right

Архив / Новости от законодателството в България

Към 11.06.2004

Задължителна застраховка за адвокатите

С приетите текстове на новия Закон за адвокатурата е предвидено от 1 януари 2005 г. всички адвокати да се застраховат за вредите, които могат да причинят на клиентите си при не добре организирана защита. Застраховката ще се изплаща, ако клиента осъди адвоката си за нанесените му вреди