logo-right

ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” е една от водещите правни фирми в България, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство. В богатата история на PM&P е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. Сега PM&P е лидер в много от своите основни сфери на дейност.

Новости в законодателството

На 23.12.2021 г. предстои да влязат в сила съществени изменения на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“), които бяха приети от Народното събрание още през 2020 г. повече

Новини от България

Защитата на принципа на справедливостта, като фундамент на правовата държава, от пряка намеса и произволно засягане от държавата или бизнеса е сред основните приоритети на „Пенков, Марков и партньори“ и иманентна част от нашата корпоративна политика. повече

Обществена дейност

  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

    повече
  • AmCham (Американска търговска камара в България)

    повече
  • Френско-Българска търговска камара

    повече