logo-right

ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” е една от водещите правни фирми в България, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство. В богатата история на PM&P е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. Сега PM&P е лидер в много от своите основни сфери на дейност.

Новости в законодателството

18 юли 2018
На крачка от влизане в сила на „българския“ GDPR –Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Финалният вариант на Законопроекта за изменения и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД) вече е достъпен на уеб портала на Народното събрание - http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/78179...

повече

Новини от България

29 мар 2018
Парламентът прие дългоочаквания нов Закон за мерките срещу изпирането на пари

Народното събрание на Република България прие на второ четене новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), имплементиращ в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпира повече

Обществени участия

  • Българска търговско-промишлена палата

  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

    повече