logo-right

ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори” е една от водещите правни фирми в България, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство. В богатата история на PM&P е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. Сега PM&P е лидер в много от своите основни сфери на дейност.

Новости в законодателството

Министерският съвет прие нов акт, който допълва законовата рамка в областта на киберсигурността - Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност – „Наредбата“ (обн. ДВ, бр. 59/26.07.2019г.). повече

Новини от България

До края на този месец се очаква да бъде приет на първо четене Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с което ще станат факт поредните новости в българската регулаторната рамка. повече

Обществена дейност

  • Германо-Българска индустриално-търговска камара

    повече
  • AmCham (Американска търговска камара в България)

    повече
  • Френско-Българска търговска камара

    повече