logo-right

Владимир Пенков

Председател и Старши съдружник

 

Правни сфери

Г-н Пенков има дългогодишен практически опит във воденето на преговори, проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като банково и финансово право, дружествено право и търговски договори, защита на конкуренцията, приватизация и чужди инвестиции, управление на инвестиции, сливания и придобивания, проекти за финансиране, обществени поръчки, лицензионни и ноу-хау договори, данъчно право, телекомуникации и медии, енергийно право и възобновяеми енергийни източници.


Проекти

Г-н Пенков ръководи правния екип в двата международни консорциума между PM&P и Roland Berger & Partner и Res & Co U.K. по програма PHARE (PATA) във връзка с подготовката, преговорите и приватизацията на десет водещи български предприятия от електрониката, машиностроенето, химическата промишленост, керамика, гуми и текстил. Оглавявал е правния екип между PM&P и PricewaterhouseCoopers при изработването на приватизационната стратегия, преговорите и приватизацията на Български морски флот. Оглавявал е правния екип на PM&P при изготвянето, съвместно с Noerr, Германия, на правен анализ и оценка на фактическото положение в САПАРД и подготовката на стратегия за преговори с ЕК за Държавен Фонд „Земеделие”, както е и ръководил работната група по три проекта на EBRD в за финансиране на ФЛАГ. Г-н Пенков е представлявал и водил преговорите по следните приватизационни проекти, сливания и придобивания: Heineken при придобиването на най-голямата пивоварна в България - Загорка; Yioula Glassworks при придобиването на „Стинд” и най-големия производител на стъкларски изделия на Балканите „Дружба”; Cargill & Tria Epsilon при участие в преговорите за приватизация на Царевични заводи; KNAUF при приватизацията на „Гипсфазер” – най-големия производител на гипсови плоскости; Luxcraft Trading Ltd при придобиването на „Сторко” - най-големия производител на консерви в хранително-вкусовата промишленост; Titan Cement S.A. при придобиването на Плевенски цимент и при извършване преструктуриране, включващо придобиване на Златна Панега Цимент и продажбата на Плевен Цимент на Holcim Group; TBI при придобиването на застрахователно дружество „Булстрад” - първа приватизация на застрахователно дружество, както и при преговорите за придобиване на „ДЗИ”; EBRD и Oppenheimer & Co при придобиването на акциите на ОББ - първа приватизация на банка в България; Telefonica във връзка при подготовката за участие в приватизацията на БТК; Advent International при приватизацията на БТК АД; Gallaher Limited при проучването за участие в приватизацията на  Bulgartabac; Ealing Studio при приватизацията на Бояна Филмс; LAUFEN при приватизацията Фаянс, Каспичан; Trierina Trading Ltd, при придобиване„ ИПОМА” – производител на пластмасови изделия; IEG Solingen при приватизацията на Булгарреклама; Strabag AG при придобиването на строителната компания Инжстрой София АД; National Bank of Greece при придобиване на акциите в ОББ след приватизацията; Coca-Cola Hellenic Bottling Company при покупката на Банкя – производител на минерална вода; Piraeus Bank при придобиването на Евробанк; AIG Capital при придобиване на БТК след приватизацията, най-голямата сделка за България; Chipita International във връзка с придобиване на бизнеса на Royal Foods Bulgaria; EQUEST при придобиване на Bulvaria - внос на автомобили; BASF при сливането му с American Cyanamid Company, включително пред КЗК. Дружествено право, инвестиции и концесии: Г-н Пенков е представлявал и оглавявал преговори за: Clarina Holding S.A и Softbul Investments във връзка със създаването на  Joint Venture с ЦКС, с мажоритарно участие на  Coca-Cola; Създаването на Coca-Cola ЕООД; Cable & Wireless при създаване на първия мобилен оператор МОБИКОМ; Joint Venture с участието на Oiltanking GmbH и последващата концесионна процедура за складов терминал на пристанище Варна-Запад; O.TEL.O GmbH по концесионна процедура, свързана с програмата IRIDIUM; ХИМКО при създаването на Joint Venture  със Messer Griessheim; Vodafone при преговорите с Мобилтел; KHS при Joint Venture с Холдинг Загора; Saint Gobain Weber при създаване дружество в страната. Финансови проекти, тръжно процедури, структуриране на сделки: Г-н Пенков е водил преговори, представлявал и консултирал: EBRD във връзка с дългова инвестиция в Celhart AД, дългово финансиране на Balkanpharma Holding AD и дългово финансиране на Astera Holding AD и Aroma AD, както и при подготовката на схема за отпускането на значителен кредит на Domain Boyar AD; Daimler Chrysler Corporation за доставка и обслужване на МПС за Българската армия; Международен изложбен център  при финансирането и изграждането му; Alenia Aeronautica в търг за доставка на транспортни самолети; Immoeast във връзка с придобиване на дялове в Стоков базар „Илиянци”, един от най-големите търговски центрове за търговия на дребно; BAYER AG при постигане на споразумение за преустановяване на нарушенията на търговската марка Aspirin от над 10 местни производители и търговци, както и пред КЗК за закрила на търговската марка Aspirin от действия на нелоялна конкуренция; IFA Hotel & Touristic в проекти за финансиране и управление на хотели и хотелски комплекси; Global Finance  във връзка с правния анализ и преговорите за придобиването на Бизнес парк - София; Nokia Siemens Networks във връзка с участие в търгове за обществени поръчки; KHS при структуриране на сделка по осъществяване на съвместна дейност с Импулс АД, Габрово; австрийски банков консорциум, ръководен от Bank Austria, при успешното договаряне на условия с Министъра на финансите по връщането на предоставен кредит за модернизацията на Кремиковци. Обществени поръчки: Г-н Пенков е ръководил екипа юристи на PM&P при представителството на: Innovation Norway, държавен фонд на Кралство Норвегия, във връзка с мониторинг на процедури по възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проекти в България, финансирани по програмата на Иновация Норвегия; Elbit Security Systems във връзка с открита обществена поръчка с обект: „Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата с Р. Турция; Hochtief във връзка с участието му като член на консорциум в процедура по възлагане на ”Проект за разширяване на софийско метро”, при проектирането и изграждането на пречиствателна станция за отпадни води и спомагателни съоръжения в Русе, както и при възложена обществена поръчка за реконструкция на водопроводна система в с. Ново село и др.; Балкан Стар Аутомотив ЕООД във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автобуси за масов градски транспорт.

 

Публикации

 

 • Интервю за списание Men Trend, 2022 г.

 • България е на кръстопът в развитието на енергетиката. В съавторство с Николай Войнов, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

 • Интервю за CEE Legal Matters, септември 2021 г.
 • Трябва ли съдебната реформа да продължи, PMP Legal News, 2019 г.
 • Владимир Пенков за www.publics.bg: "Енергетиката има огромна необходимост и потенциал за инвестиции", октомври 2017 г.
 • Владимир Пенков за сп. De facto legal: Първи приоритет - съдебна реформа, юни 2016 г.
 • Владимир Пенков - Нова политическа култура за съдебната реформа, юни 2016 г.
 • Интервю за сп. "Ютилитис", 2015 г.
 • "Защита на инвестициите във вятърни и фотоволтаични електроцентрали в България", сп. Ost-West Contact, 2014 г.
 • "Защо не искаме да подобрим инвестиционния климат?", Владимир Пенков, 2014 г.
 • „Защо не искаме да подобрим инвестиционния климат?”, Lega InterConsult News, 2014 г.
 • „Нарушено право на наследяване на дяловете в ООД”, Lega InterConsult News, 2013 г.
 • “Пропуски в  енергийната стратегия нарушават инвестиционния климат”, Lega InterConsult News, 2012 г.
 • „Инвеститорите заслужават добри условия и добро правно обслужване”, интервю за сп. „В2В Magazine”, 2012 г.
 • “Насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции в България: Някои правни аспекти” – списание “Международни отношения”; публикации в “Международна търговия”, “Bulgarisches Wirtschaftsblatt” и “Business Opportunities in Bulgaria”, издание на БТПП
 • “Новият Закон за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) - за или против зелената енергия?” , Lega InterConsult News, 2011 г.
 • „България към енергиен център на Балканите”, съвместно с Николай Кискинов, Financier Worldwide Energy & Utilities E-book, 2010 г. 
 • „Намаляването на основния капитал на два лева ще окаже ли желаното положително въздействие?”, Lega InterConsult News, 2010 г.
 • „Новите санкции за нелоялна конкуренция – защитник или унищожител на свободната стопанска инициатива?”, съвместно със Светлин Адриянов, Lega InterConsult News, 2010 г.
 • “Необходими изменения и допълнения на търговския регистър в светлината на добрите европейски практик”, Lega InterConsult News, 2010 г.
 • „ООД да се регистрира срещу 2 лв., предлагат от МС”, интервю във в. „Строител”, 2009 г.
 • „Опасно равнопоставяне на нелоялната конкуренция със забранените споразумения и злоупотребите с господстващото положение”, съвместно със Светлин Адриянов, Lega InterConsult News, 2009 г.
 • „Значението на джирото при временните удостоверения на акционерното дружество”, Lega InterConsult News, 2009 г.
 • Интервю в списание „Офис асистент”, 2008 г.
 • „Практическа реализация на преносимостта също отговорност на държавата”, Интервю в списание „Ютилитис”, октомври 2007 г.
 • „Европейски правни рамки на икономиката в България”, доклад  за конференция на тема „България – 180 дни след присъединяването – шансове и предизвикателство”, Берлин, 2007 г.
 • „Правни гаранции и насърчаване на инвестициите от държавата”, Интервю в. Wirtschaftsblatt, февруари 2007 г.
 • „Колко „европейски” е новият ЗДДС?”, Lega InterConsult News, 2007 г.
 •  „Търговският регистър извън съдилищата”, Lega InterConsult News,  2006 г.
 • “Заплатите д 350 лв.- без данъци”, Интервю за сп. „Лидер”, 2006 г.
 • Доклад на тема „Застой или развитие на малките и средни предприятия в България от гледна точка на чуждестранните инвеститори”, Виена, 2005 г.
 • Доклад на тема „Малките и средни предприятия – застой или развитие” –  Workshop Deutsch - Bulgarische Mittelstandskooperation, Берлин, 2005 г.
 • „Хармонизиране на българското законодателство в светлината на предстоящото присъединяване на България към ЕС, Deutschland – Bulgarien, Wirtschaftspartner in Europa
 • „Въвеждане на частното изпълнение в България”, Интервю за радио „Нова Европа”, март 2005 г.
 • “Фирмите нямат стимули за инвестиции”, интервю за в. „Пари”, 2005 г.
 • „Още веднъж за данъчната реформа”, Lega InterConsult News, 2005 г.
 • „Вече ще има и частни съдебни изпълнители”, Lega InterConsult News, 2005 г.
 • „Рекламните промоции и законовата закрила на конкуренцията – нова практика на Комисията за защита на конкуренцията”, Lega InterConsult News,  2004 г.
 • Forbes Insight Publications, IFLR 1000.
 •  „Инвестиционно – данъчния съвет към БТПП и актуални промени в данъчното законодателство”, Интервюта за в. „Пари” и в. „Дневник”, 2004 г.
 •  „Политика на България по отношение на малките и средни предприятия и някои аспекти на данъчния режим”, интервю за в. „Wirtschaftsblatt”, 2004 г.
 • „Бизнес среда и кредитен пазар в България”, интервю за в. „Сега”, 2004 г.
 • „Важни икономически и правни условия за инвестиционния климат в България” (“Wichtige wirtschaftliche und rechtliche Bedingungen des Investitionsklimas in Bulgarien“) – 10 Jahre CD – ROM – Ausgabe des Arbeitskreises der deutschen Wirtschaft in Bulgarien, 2003 г.
 • „Предоставяне на концесии без търг или конкурс”, Lega InterConsult News, 2002 г.
 • „Новият Закон за приватизацията и следприватизационнен контрол”, Lega InterConsult News, 2002 г.
 • “Richtige Partnerauswahl hilft Vorteile zu gewinnen”, интервю - “Bulgarisches Wirtschaftsblatt”
 • “Rechtliche Grundlagen für ausländische Investoren in Bulgarien”, Südeuropa Mitteilungen
 • “Правни въпроси на приватизацията в България”, Euromoney Publication - International Privatization Review, 1999 г.