logo-right

Зия Чобан

Юрист

 

Правни сфери

Г-н Чобан развива своя опит в сферите на търговското и дружественото право, защитата на личните данни, мерките срещу изпирането на пари, както и други държавни регулации.