logo-right

Борис Стрижлев

Адвокат

 

Правни сфери

Борис Стрижлев има практически опит в сферите на дружественото и търговско право, недвижими имоти, процесуално представителство по граждански, административни и търговски спорове, дигитално/IT право, защита на потребителите и киберсигурност.
Г-н Стрижлев е ангажиран с комплексното правно обслужване на клиенти на „Пенков, Марков и партньори“ в рамките на извършваната от тях стопанска дейност, в това число: консултации в различни области на гражданското и търговското право, изготвяне на документи, становища, правни анализи, както и участие в съдебни и арбитражни процедури.


Проекти

Някои от по-важните проекти, в които г-н Стрижлев е взел участие, включват: консултации на Unilink във връзка с придобиване на I&G Insurance Brokers; процесуално представителство на дружествата от групата „Артекс“ в съдебни производства срещу ДНСК по проекта „Златен Век“; процесуално представителство на Toto Costruzioni Generali SpA пред Съда на европейския съюз по преюдициално производство във връзка с повдигнат спор срещу полската държава; съдействие на AUDI AG за имплементиране на дигитални платформи и мобилни приложения на българския пазар и цялостен compliance с българското потребителско законодателство; участие в due diligence на правния статус и история на недвижими имоти по проекти на „Артекс“, „Еником София-Север“, „Глобал Биомет“, „Биомед“, Phoenix Capital и др.; изготвяне на договори за използване на софтуер от крайни потребители за „Тайгър Технолоджи“; обслужване на „Осъм“ и „ГТМ – Ангел Балевски Холдинг“ във връзка с договори за доставка на чугун; съдействие на Shardul Amarchand Mangaldas & Co в преговорите по изготвяне на споразумение за споделена сателитна услуга с Endurosat; съдействие за преструктуриране на контрола и дяловото участие в „Тех-Ко“ и др.
Г-н Стрижлев е част екипите, предоставящи комплексно обслужване на клиенти като: „Златна Панега Цимент“, „БиЕй Глас България“, „Монди Стамболийски“, „НетКредит“, „Електрип България“, „Селла Комерс“, „Балкан Стар Ритейл“ и др.
Участва в конференции и изнася лекции на теми, свързани с предоставяне на дигитални услуги и дигитално съдържание в контекста на потребителската защита.
 

 

Публикации

  • Кога ще се въведе електронно правосъдие? В съавторство с Павел Цанов, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
  • Специфики в управлението на жилищни комплекси. В съавторство с Десислава Димитрова, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.