logo-right

Борис Стрижлев

Адвокат

 

Правни сфери

Като един от младите членове на екипа на "Пенков, Марков и партньори", Борис Стрижлев практикува и развива своя опит в областта на дружественото и търговското право, търговските договори, конкурентното право и правото на интелектуалната собственост.

Г-н Стрижлев притежава практически опит в изготвянето на правни документи и становища, както и в анализи на различни области на законодателството, като проявява специален интерес към гражданския процес и  правото на интелектуална собственост. Показва задълбоченост и аналитично мислене.

Борис Стрижлев е част от Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ на  "Пенков, Марков и партньори".


Проекти

Г-н Стрижлев, като част от екипа на "Пенков, Марков и партньори", участва в предоставянето както на правни съвети и консултации, в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: предоставяне на правно съдействие във връзка с идентифицирането на действителен собственик на местни и чуждестранни търговски дружества, в това число изготвяне на декларации за разкриването на действителен собственик и други необходими документи, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари; анализ и изготвяне на договори в сферата на циментовата промишленост съгласно интересите на клиента; анализ, редакция и допълване на договори за предоставяне на софтуер като услуга и други видове услуги за фармацевтични компании; изготвяне на правни становища в сферите на гражданското, търговското и административното право.