logo-right

Иво Николчев

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Николчев има дългогодишен опит в изготвянето на различни видове правни документи, проучвания и представителство в различни области на правото, като административно право и процес, защита на потребителите, фармацевтично право, търговско право и договори, обществени поръчки, банково и финансово право, осигурително право, застрахователно право, трудово право, капиталови пазари, IT медии и комуникации, транспортно право, процесуално представителство.


Проекти

Г-н Николчев има опит с  провеждането на административни процедури пред държавни органи, представителство във връзка със спорове относно обществени поръчки, отчуждаване на имоти, водене на трудови дела и други производства пред национални съдилища; има значителен опит също така в регулаторните производства пред КФН и Министерство на транспорта, съдействие във връзка с процедурите, свързани с  клинични изпитвания, както и различни правни аспекти, свързани с IT медии и комуникации и други процедури.