logo-right

Павел Цанов

Асоцииран съдружник

 

Правни сфери

Г-н Цанов има опит в областта на дружественото право, банковото право, проектното и структурно финансиране, реструктуриране и несъстоятелност, процесуално представителство по търговски, граждански и административни производства. Участвал е в изготвянето на правни анализи в областта на сливанията и придобиванията за корпоративни клиенти, както и в проекти по цялостно съдействие на клиенти в процедури по обществени поръчки. Считано от 2017 г., г-н Цанов е включен в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани като синдици в производствата по несъстоятелност по Търговския закон.

Публикации

  • Практическо значение на залога като обезпечение върху бъдещи вземания. В съавторство с Венцислав Семков, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
  • Кога ще се въведе електронно правосъдие? В съавторство с Борис Стрижлев, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.
  • The International Comparative Legal Guide to: Corporate Recovery and Insolvency 2015, Global Legal Group