logo-right

Патриция Фоффо

Юрист

 

Правни сфери

Патриция Фоффо има опит в сферата на дружественото и търговско право, трудовото право и гражданския процес. Има желание да се развива и работи в сферата на сливания и придобивания, облигационното и договорното право, граждански процес, както и регулаторни рамки, свързани с прилагането на законодателството на ЕС като киберсигурност, пране на пари, екология и др.

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“, Патриция участва в работни групи, осъществяващи комплексното правно обслужване на клиенти на адвокатското дружество по текущи правни въпроси в областта на гражданския и административен процес, дружественото и търговско право, трудовото право, мерките срещу изпиране на пари като част от ежедневната дейност на адвокатското дружество.