logo-right

Димо Катранджиев

Юрист

 

Правни сфери

Димо Катранджиев притежава опит в сферите на защитата на личните данни и недвижимите имоти. 

Има интерес да се развива занапред в областите на дигиталното право и електронната търговия, защитата и поверителността на личните данни,  корпоративното и бизнес право, вещното и строителното право, включително и регулаторни рамки, свързани с прилагането на законодателството на ЕС.
 

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“, Димо Катранджиев участва в работни групи, осъществяващи комплексното правно обслужване на клиенти на адвокатското дружество по текущи правни въпроси в областта на защитата на личните данни и недвижимите имоти, като част от ежедневната дейност на адвокатското дружество.

Защита на личните данни: участия в проекти за цялостно правно съдействие по постигане съответствие с нормативните изисквания на GDPR и на националното законодателство на дейността на български и международни компании; изготвяне на документи, становища по текущи въпроси и др.

Вещно право: участия в due dilligence проекти относно правния статус и историята на недвижими имоти.

Публикации

GDPR aspects to consider when conducting reference checks.
 The Legal 500's Legal Business & In-House  Lawyer TMT Yearbook 2022.