logo-right

Ангел Паноров

Юрист


Правни сфери

Г-н Паноров практикува в областта на търговско и облигационно право, както и в областта на дружествено право и защита на конкуренцията. Той има опит в общото правно обслужване и съблюдаване на нормативното съответствието с местните и европейски закони на дружества в секторите производство на строителни материали и строителство. Той има опит в работата с различни администрации във връзка с природните ресурси и енергийното право.


Проекти

Г-н Паноров участва в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ за предоставянето на правни съвети и консултации във връзка с: Търговско и дружествено право – подготовка на становища и документация относно дружествени учредявания, преобразувания и корпоративни промени; правни консултации на публични дружества и на дружества във връзка с регистрации на сегмент BEAM на Българска фондова борса. Г-н Паноров участва в комплексното правно обслужване на „Инфинити Капитал“ АД във връзка с реализирането на нов строителен проект.

Облигационно право – подготовка на документация и предоставяне на становища във връзка с договорните отношения и покупко-продажба на имоти на дружества от групата на „Джи Ди Кепитъл Мениджмънт“ АД.