logo-right

Десислава Димитрова

Адвокат

 

Правни сфери

Г-жа Димитрова притежава опит в областта на дружественото право и търговските сделки, вещното право и административното право, осъществява процесуално представителство по граждански, търговски, вещни и административни дела. Тя притежава опит в общото правно обслужване на публични дружества, включително дружества със специална инвестиционна цел. Участвала е в изготвянето на правни анализи в областта на сливанията и придобиванията за корпоративни клиенти, както и в проекти по цялостно съдействие на клиенти във връзка с конкурсни процедури по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и концесии за добив на подземни богатства, обществени поръчки и др.

Проекти

Г-жа Димитрова участва в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ за изготвяне на правни становища и анализи н областта на вещното, търговското и дружественото право, както и осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и арбитражни дела.  

Публикации

  • Специфики в управлението на жилищни комплекси? В съавторство с Борис Стрижлев, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.