logo-right

Александър Тонев

Адвокат

 

Александър Тонев има 19 години опит в представителството на български и международни банкови институции и търговски дружества, както и консултиране в областта на банковото право, търговското право и вещното право.
Специализирал е в Отдела по банково право на британската правна фирма Allen & Overy LLP, Лондон. Практиката на адвокат Тонев обхваща правни консултации и представителство по граждански и търговски дела, изпълнително производство и търговска несъстоятелност, административно право и процес, ценни книжа и финансови инструменти, обществени поръчки и концесии, правен режим на интелектуалната собственост (патенти, полезни модели, търговски марки, промишлен дизайн, произведения).