logo-right

Николай Кошничаров

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Кошничаров има дългогодишен практически опит в административно право, търговско и корпоративно право, гражданско право, данъчно право, митническо право, трудово право, енергийно право,  съдебно, процесуално представителство, граждански и административни производства, учредяване на дружества, сливания и придобивания, недвижими имоти.