logo-right

Евгени Николов

Адвокат

Правни сфери

Г-н Николов има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като банково и финансово право, дружествено право и търговски договори, приватизация и чужди инвестиции, застрахователно право, морско право, разработване и финансиране на проекти, недвижими имоти и строителство, телекомуникации и медии, сливания и придобивания, процесуално представителство.

Проекти

Г-н Николов самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвал в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Участие в приватизацията на: „Балкан Тур” - гр.Шумен, „ПЛАМ-Български кибрит” АД - гр.Костенец, „ОМАР-90” ЕООД - гр.Благоевград, „ЧЕЛТЕХ” ЕООД – с.Челопеч. Участие в изготвянето на правните анализи на: „Бяла звезда” ЕООД - гр.Хасково, „Балкан Прес” АД - гр.София, „ОМК” АД - гр.София, „ВТ-Проект” ЕООД - гр.В.Търново, „Телеком” ЕАД - гр.В.Търново, „Дядо Никола”ЕООД – гр.Габрово, „БТК” ЕАД - гр.София, „Пощенска банка” АД, „Булгартабак” ЕАД, „ТЕСПОМ” АД - гр.Габрово. Г-н Николов също така е предоставял цялостна правна помощ и съдействие на: „Магнолия Холидейз” ЕАД - гр. Пловдив по осъществяване проектирането, финансирането, строителството, продажбата на недвижими имоти, а именнп 70% от апартаментите и управлението на собствения на дружеството апартаментен комплекс „Магнолия Холидейз дриим енд СПА”-Пампорово; „ДАРИС-МС” ЕООД – упълномощен дилър на „Дженерал Електрик - Медицински системи” и успешно участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка; „ТриВоДи” ООД, включително в правоотношенията с БНТ, ТВ „7 дни” и „BTV”; ЕТ„Трансконтинентал-Николай Йонков” - гр.Шумен; „ЛИТЕКС-Комерс”АД - гр.Ловеч; „Вестфалия България”ЕООД - гр.София, „Проксима-Н.Т.” ЕООД; „Логос- ТМ” АД - гр.София; „ДД-М” ЕООД - гр.София; „Силвекс Комерс”ООД - гр.София, „МБС” АД - гр.София.