logo-right

Евгени Николов

Адвокат

Правни сфери

Г-н Николов има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като банково и финансово право, дружествено право и търговски договори, приватизация и чужди инвестиции, застрахователно право, морско право, разработване и финансиране на проекти, недвижими имоти и строителство, телекомуникации и медии, сливания и придобивания, процесуално представителство.