logo-right

Кръстю Георгиев

Асоцииран съдружник

Правни сфери

Г-н Георгиев има дългогодишен практически опит  при предоставяне на правни консултации в различни области на стопанското право, дружествено право, търговско право, вещно право; притежава дългогодишен практически опит в областта на морското и конституционно право.