logo-right

Кръстю Георгиев

Адвокат

Правни сфери

Г-н Георгиев има дългогодишен практически опит  при предоставяне на правни консултации в различни области на стопанското право, дружествено право, търговско право, вещно право; притежава дългогодишен практически опит в областта на морското и конституционно право.

Проекти

Г-н Георгиев самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“е участвал при изготвянето на правни анализи, подготовка на документация за сключване на приватизационни сделки по различни проекти, между които тези на БРП и БМФ. Г-н Георгиев е бил процесуален представител на български и чуждестранни клиенти на „Пенков, Марков и партньори“, между които Coca Cola Hellenic Bottling Company Bulgaria, КМБ България и др. Като преподавател и главен асистент в ЦЮН на БСУ той работи в областта на конституционното право. Г-н Георгиев е правен съветник на Посолствата на ФРГ и Австрия.