logo-right

Огнян Мутев

Адвокат

Правни сфери

Г-н Мутев има дългогодишен опит в следните областите на правото: гражданско, облигационно, търговско, дружествено, вещно и административно право. Освен това разполага с богат опит като процесуалист в посочените по-горе области на правото с многобройни участия по дела пред всички съдебни инстанции в Република България, Арбитражния съд при БТПП, КЗК и международни арбитражни институции.