logo-right

Огнян Мутев

Адвокат

Правни сфери

Г-н Мутев има дългогодишен опит в следните областите на правото: гражданско, облигационно, търговско, дружествено, вещно и административно право. Освен това разполага с богат опит като процесуалист в посочените по-горе области на правото с многобройни участия по дела пред всички съдебни инстанции в Република България, Арбитражния съд при БТПП, КЗК и международни арбитражни институции.

Проекти

Г-н Мутев е бил ръководител екип и водещ юрист при реализиране приватизацията на следните търговски дружества: „Металургимпекс” ЕООД, „Компласт” АД, „Ланатекс” АД, „Истър-Тутракан” АД, Завод за инструментална екипировка – Горна Малина, „РСВ” АД, „Рациария” ООД гр. Видин, „Латекс” АД гр. Русе.