logo-right

Ралица Барашка

Адвокат

Правни сфери

Г-жа Барашка е специализирала и има дългогодишен опит в областта на търговското и банково право, вещно, административното и данъчно право, както и опит в процесуално представителство.

Проекти

Г-жа Барашка е съдействала активно в рамките на проект „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“ (ОП Развитие на човешките ресурси). Също така е участвал в екипите на „Пенков, Марков и партньори“ във връзка с процесуалното представителство на Evonik Degussa GmbH в дело срещу Рунел АД и последвалото производство по несъстоятелност на българското дружество, както и при представителството на ОББ и група облигационери във връзка с несъстоятелността на Брос Холдинг.