logo-right

Венелин Урдев

Адвокат

Правни сфери

Г-н Урдев има многогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство в различни области на  стопанското право,  дружествено право, застрахователно право, граждански и наказателен процес, арбитраж,  сливания и придобивания, финансови сделки и свързаните с тях обезпечения. Г-н Урдев притежава адвокатска практика в областта на застрахователно, търговско, корпоративно, облигационно, гражданско и наказателно право, процесуално и извънпроцесуално представителство.

Публикации

  • „И застрахователят преследва пияните”, в-к 24 часа
  • „Как да получите повече от застрахователя”, в-к 24 часа
  • Обезщетенията за неимуществени вреди при „Гражданска отговорност” на автомобилистите 03 Септември 2010 г., zastrahovatel.com
  • „Живот след челен удар“, в-к "Икономически живот", 01.11.2008 г.