logo-right

Венелин Урдев

Адвокат

Правни сфери

Г-н Урдев има многогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство в различни области на  стопанското право,  дружествено право, застрахователно право, граждански и наказателен процес, арбитраж,  сливания и придобивания, финансови сделки и свързаните с тях обезпечения. Г-н Урдев притежава адвокатска практика в областта на застрахователно, търговско, корпоративно, облигационно, гражданско и наказателно право, процесуално и извънпроцесуално представителство.

Проекти

Г-н Урдев взема дейно участие в създаването на първата в България неправителствена организация ангажирана със защита на потребителите в областта на застраховането. Като част от екипа на Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП е участвал в изготвянето на текстове от Кодекса за застраховането, Правилника за дейността на Гаранционен фонд и законопроекти в НС. Г-н Урдев също така е участвал в Кампания „Против агресията и катастрофите по пътищата, за опазване живота на младите хора” 2010 -2013г.; НС - участие в изготвяне на Законопроект за изменение на НК 2009 г.; Национална кампания „Коланите спасяват живот“; Проект „Зебра“ 2007 – 2009г.

Публикации

  • „И застрахователят преследва пияните”, в-к 24 часа
  • „Как да получите повече от застрахователя”, в-к 24 часа
  • Обезщетенията за неимуществени вреди при „Гражданска отговорност” на автомобилистите 03 Септември 2010 г., zastrahovatel.com
  • „Живот след челен удар“, в-к "Икономически живот", 01.11.2008 г.