logo-right

Смилена Хрусанова

Адвокат

 

Правни сфери

Г-жа Хрусанова има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като банково и финансово право, регулаторни разрешения (КЗК, КФН, БНБ), дружествено право, търговски договори, защита на конкуренцията, несъстоятелност и защита на кредиторите, сливания и придобивания, финансови проекти, процесуално представителство в сферата на гражданското, и търговското и административното право.


Проекти

Г-жа Хрусанова, самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“, е участвала в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Придобивания и реструктурирания: реструктуриране на дъщерните дружества на Kardan N.V., Kardan Financial Services B.V, TBIH Financial Services Group N.V. и TBIF Financial Services B.V. в България, осъществяващи дейност по застраховане, допълнително пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, финансови услуги като инвестиционен посредник и управляващо дружество, лизингови услуги и потребителско кредитиране; преобразуване на дъщерните дружества на the Coca-Cola Company в България посредством сливане на осем търговски дружества и съответно учредяване на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България; реструктуриране на дейността на Titan SA в България; преобразуване на дъщерните дружества на Heineken в България; придобиване от Piraeus Bank SA на мажоритарен пакет акции от Юробанк; придобиване от Pernod Ricard S.A. на индиректен едноличен контрол върху Allied Domecq PLC; придобиване от Mitsui & Co, LTD на индиректен съвместен контрол заедно с Arcelor върху AMSA Steel Service Centre (PTY) LTD; придобиване от Viva Ventures Holding GmbH, Austria (бивш собственик на БТК АД) на 100% от Viva Ventures Holding Limited, Cyprus и Договор за опция между Viva Ventures Holding GmbH и Novator Telecom Bulgaria OOD; придобиване от Vienna Insurance Group, Austria на контрол върху големи български застрахователни, пенсионноосигурителни, здравноосигурителни и финансови институции (Булстрад, Булстрад Живот, Булстрад Здраве, ПОК Доверие, Ти Би Ай Инвест, Ти Би Ай Асет Мениджмънт) и последващи сливания и вливания на застрахователни, животозастрахователни и здравноосигурителни дружества, принадлежащи към групата на Vienna Insurance Group, Austria в България; придобиване от Softbul Investments Limited, Кипър на контрол върху Бутилираща компания „Минерални води Банкя“; придобиване от Immoeast Project Sextus Holding GmbH на контрол върху Корал Холидейс; придобиване от Ем Джей Пак на едноличен контрол върху Мегле Ем Джей (Май Дей); преобразуване на дейността на Pierre-Fabre, France в Bulgaria; придобиване на едноличен контрол от страна на TBIF Financial Services BV върху НЛБ Банка (Ти Би Ай Банк); увеличаване на акционерното участие на Kardan N.V. (Agri Products) във Фудярд Холдинг; продажба на миноритарен пакет акции в Капш Телематик България; реструктуриране на дейността на ThyssenKrupp SEAME в България; придобиване от Инниммо Инвестмънтс на акциите на КредиБул. Г-жа Хрусанова в работата си показва прецизност и упоритост. Недвижими имоти и строителство: различни проекти на Immofinanz Group, Casa Group и Redstone Group. Приватизация: приватизационна продажба на мажоритарен пакет от БТК на Advent International; съдействие при участието на Ealing Studio в приватизационната процедура за Бояна Филмс, включително и участие в изготвянето на правен анализ на филмовата компания; правен анализ на БРП и БМФ по поръчка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

 

Публикации

  • The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency, 2009, Global Legal Group
  • Ще повиши ли инвеститорския интерес очакваната промяна в Закона за филмовата индустрия, Lega InterConsult News, брой 30, 2010
  • За обхвата на съдебния контрол върху актовете на администрацията Lega InterConsult News, брой 33-34, 2013