logo-right

Александър Стефанов

Съдружник

Правни сфери

Г-н Стефанов се специализира в областта на дружественото и търговското право, банковото и финансовото право, сливанията и придобиванията, както и несъстоятелността и ликвидации и процесуално представителство, с повече от седем години професионален опит в предоставянето на правни услуги и представителство в посочените сфери.

Проекти

Г-н Стефанов самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвал в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Преструктуриране на групата Robert Bosch и на Hänsel Textil в България, Финансиране на FLAG (Fund for Local Authorities and Governments in Bulgaria) от EBRD, текущо правно обслужване на дружествата от групата Willi Betz GmbH & Co. KG, вкл. Balkan Star, както и на Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS България; текущо обслужване на групата Market Invest, процесуално представителство на Allianz Global Corporate & Specialty в арбитражни и съдебни дела за регресни застрахователни претенции, правни услуги за Bulgargaz, Coca Cola - HBC, Chipita България, Berlin-Chemie AG, Sisco, групата Sidenor, Banca Nazionale del Lavoro, Fortis Bank, участие в работната група, изготвила доклад за работата на Държавен Фонд Земеделие. Несъстоятелност и ликвидации: Представителство на групата Аркор в несъстоятелността на Sweet Import, представителство на Bulgaria Steal Finance в несъстоятелността на Кремиковци, представителство на Atmix в несъстоятелността на Naftex Engineering представителство на ОББ и облигационери в производството по несъстоятелност на BROSS Holding AD; Комплексно правно обслужване във връзка с несъстоятелността и ликвидации на групата Firstline Estates Bulgaria с над 10 ликвидации и несъстоятелности, както и с всички свързани производства, вкл. за застрахователни претенции

 

Публикации

  • Отговорността на спедитора при загубен от превозвача товар, Lega InterConsult News, брой 35-36, 2013 г.;
  • Лекарства ли са козметичните продукти, Lega InterConsult News, брой 33-34, 2012 г.
  • Преструктуриране на чуждестранни банки и ефектите му върху предоставени в България обезпечения, Lega InterConsult News, брой 31-32, 2011 г.
  • Облагане на непаричните доходи на физическите лица, Lega InterConsult News, брой 26-27, 2009 г.
  • Специфики и препоръки за M&A сделките в България, Lega InterConsult News, брой 25, 2008 г.