logo-right

Георги Вълков

Адвокат

Правни сфери

Г-н Вълков има значителен опит в областта на застрахователно право, търговското, облигационното, вещното и дружествено право, арбитраж, специалист в сферата на гражданския процес и процесуално представителство.

Проекти

Г-н Вълков е създател на първата българска неправителствена организация ангажирана със защита на правата на ползвателите на застрахователни услуги – Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП. Участник е в работни и експертни групи към Народното събрание и Комисия за финансов надзор, работещи по проекти в областта на застраховането.