logo-right

Георги Вълков

Адвокат

Правни сфери

Г-н Вълков има значителен опит в областта на застрахователно право, търговското, облигационното, вещното и дружествено право, арбитраж, специалист в сферата на гражданския процес и процесуално представителство.