logo-right

Иван Марков

Съдружник

 
Правни сфери
 

Г-н Марков има многогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като дружествено право, търговски договори, банково и финансово право, регулаторни разрешения, застрахователно право, сливания и придобивания, концесии, финансови проекти и свързаните с тях обезпечения.

Публикации
 
  • Обжалване на съдебно решение за откриване на производство по несъстоятелност – Lega InterConsult News, брой 17, 2005
  • Офсетни споразумения при обществените поръчки - Lega InterConsult News, брой 21, 2006
  • Валидно ли е плащане, извършено от несъстоятелен длъжник ? - Lega InterConsult News, брой 31-32, 2012
  • Защита на сделките при неплатежоспособност поръчки - Lega InterConsult News, брой 33-34, 2013