logo-right

Магдалена Овчарова

Адвокат

Правни сфери

Г-жа Овчарова има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като дружествено право, търговски договори, административно право, възобновяеми източници, данъчно право, обществени поръчки, недвижими имоти, процесуално представителство и арбитраж.

Проекти

Г-жа Овчарова е участвала както в предоставянето на правни съвети, така и при изготвяне на документи и представителство на клиенти по следните по – важни проекти: международни проекти в областта на енергетиката с фирмите AES Horizonc Ltd, (построили ТЕЦ Марица 1 AES Гълъбово), Entergi, с дялово участие в ТЕЦ ”Марица изток 3” ЕАД, RWE Rheinbraun AG  както и при подписване на пакет от дългосрочни договори за съвместна работа между посочените по – горе чуждестранни фирми с “Мини Марица изток” ЕАД  и „НЕК” ЕАД; правно съдействие при разработване на проекти на „Джи Пи Енерджи” ЕООД като дъщерна компания на TERNA S.A за изграждане на вятърни централи, а именно Проект „Ветропарк Крумовград” с капацитет  75 МВТ, „Ветропарк Луковит” с капацитет 40 МВТ, „Ветропарк Омуртаг” с капацитет 40 МВТ; участие при разработване проект на „Пламбек Ню Енерджи България” ООД, за изграждане на „Ветропарк Каменец” с капацитет 60МВТ и „Ветропарк Ямбол” с капацитет 40 МВТ; съдействие при разработването на проект на PNE Asland GmbH   и „ПНЕ Винд Пард Добруджа” за изграждане на „Ветърна централа Централна Добруджа” 150 МВТ; по задание на „BEA” GmbH Германия и за целите на Министерството на Енергетиката - разработка на концепция за развитие на чуждестранното дружество в енергийния сектор на Р. България. Г-жа Овчарова също така консултант на „РУДИН” ООД – лидер  на българския пазар по изпълнение на промишлено строителство и ремонти в областта на енергетиката; „ГСТ Скафолдинг България” ЕООД като дъщерно дружество на GST Service AG – водеща компания в изграждането на промишлени скелета; „Ремотекс Раднево” ЕАД – машиностроене,  ремонт и производство на резервни части за тежкото миннодобивно, транспортно и енергетично оборудване.