logo-right

Магдалена Овчарова

Асоцииран съдружник

Правни сфери

Г-жа Овчарова има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като дружествено право, търговски договори, административно право, възобновяеми източници, данъчно право, обществени поръчки, недвижими имоти, процесуално представителство и арбитраж.