logo-right

Лъчезар Райчев

Адвокат

 
Правни сфери
 

Г-н Райчев има значителен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като дружествено право, търговски договори, финансово право, сливания и придобивания, финансови проекти и свързаните с тях обезпечения, трудово и осигурително право.


Проекти

Г-н Райчев самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвал в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Инвестиционни проекти: представителство на Coca-Cola Hellenic Bottling Company във връзка със създаването на 9 дъщерни дружества и сливането им, и придобиването на минерални води Банкя; на Cable & Wireless при изграждането на първия мобилен оператор РТК; на TBI Group при инвестирането в  застрахователни, и пенсионноосигурителни компании и създаването и придобиването на финансови институции; на Titan Cement при придобиването на Златна Панега Цимент и продажбата на Плевенски цимент; на Equest при инвестирането в Булвария, застр. компания Витоша и недвижими имоти; Приватизации, придобивания и реструктуриране: на Загорка от Heineken, на Булстрад от TBI Group, участва в два международни консорциума като част от изпълнението на Проекта PATA по Програма PHARE във връзка с подготовката на 10 предприятия за приватизация в областта на производството на керамика, гуми и текстил (с Res& Co.) и в областта на електрониката и машиностроенето (с Roland Berger & Partner), на Telefonica при участие в приватизацията на БТК, на Gallaher при участие в приватизацията на Булгартабак, на Евробанк от Piraeus Bank, на БТК от Advent Imternational и от AIG, на  НЛБ Банка от TBIF Financial Services, на Chipita International, част от екипа на ПМ&П съветващ Агенцията за приватизация при приватизацията на Български речен флот и Български морски флот. Проектно финансиране: консултиране на ЕБВР при инвестиционно кредитиране на Данон Сердика, Целхарт (ЕБВР и МФК), Астера, Домейн Бояр, Балканфарма, Бони Холдинг.

 

Публикации

  • Има ли правоприемство при придобиване на активи?- Lega InterConslult News, брой 18;
  • Споразумение между заложните кредитори- Lega InterConslult News, брой 20;
  • Новости в процедурата за регистрация на цените на тютюневите изделия – за и против- Lega InterConslult News, брой 23;
  • Как се определя държавната такса за вписване на обстоятелства по Закона за особените залози – Lega InterConslult News, брой 14;
  • Алтернативни способи за увеличаване на капитала – Lega InterConslult News, брой 21;
  • Новости в изпълнението върху обезпеченията - Lega InterConslult News, брой 26-27;
  • Кой следва да плаща цената за отпечатване на бандероли - Lega InterConslult News, брой 31-32.