logo-right

Николай Цветанов

Управляващ съдружник

 
Правни сфери
 

Г-н Цветанов има значителен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като банково и финансово право, процесуално представителство, дружествено право, търговски договори, финансови проекти, данъчно право.


Проекти

Г-н Цветанов самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвал в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Търговско и корпоративно право, Сливания и придобивания: Придобивания от CEZ, Innimmo Investments, SolarPro Holding AD, Selene AD, GreenTop, Graess Solar Technique Gmbh и др. на проектни дружества развиващи фотоволтаични и ветрови проекти в България; изготвяне на правните анализи и подготовка на сделките по придобиване на Омега Агро, CrediBul и др.; Банково и финансово право и капиталови пазари: Правни съвети на Ferratum Group при структуриране на бизнеса им като първата в България компания предоставяща финансови услуги от разстояние, консултиране на Gumiz AD и Микро Кредит при предоставяне на малки заеми и потребителски кредити; Изготвяне на правни анализи за Столична община по „Закона за публичните финанси“ и във връзка с Договори за финансиране, сключен между Европейска Инвестиционна Банка и Столична община за финансирането на „Проект на Столична община за третиране на отпадъци” и др.; Процесуално представителство на Балкан Стар, Ауто Франс 3000,  Обзор Бийч Ресорт, Бяла Бийч Ресорт, GN Resound и др. в редица граждански, търговски и административни дела и предоставяне на правни съвети по отделни аспекти на българско процесуално право на Холандската държава; Г-н Цветанов е бил част от екипа на Пенков, Марков и партньори, ангажиран с правния анализ на политиките и практиките на Търговския регистър и хармоничността на правната уредба в областта на търговската регистрация в България. С голяма обществена съпричастност той участва в редица pro bono проекти на Пенков, Марков и партньори, сред които правното обслужване на Българската федерация по тенис, обучение на ученици от Националната Търговско Банкова Гимназия в избрани области на търговското, дружественото право, както и практически занятия по тренировъчен съдебен процес и др. Със своята точност и акуратност в работата с клиенти, добрата подготовка, желание и ангажимент, г-н Цветанов постигна добри резултати особено в процесуалното представителство.

 

Публикации

  • Кога не е необходимо съгласие при обработка на лични данни?, PMP Legal News, 2019 г.
  • „Новата правна рамка свързана с регистрация на финансова институция в България“, Lega InterConsult News, брой 31-32, 2011 г.
  • „Разпределяне на отговорността в търговските дружества“, Lega InterConsult News, брой 26-27, 2009 г.