logo-right

Радост Георгиева

Адвокат

 
Правни сфери
 

Г-жа Георгиева има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи в областта на дружественото и търговското право, данъчното и трудовото право, обществени поръчки.


Проекти

Г-жа Георгиева самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвала в предоставянето както на правни съвети и консултации в следните по-важни проекти: Придобиване на собственост, строителство и комерсиализация: Обезпечаване на площи и осигуряване на ограничени вещни права и сервитути във връзка с реализирането на ветърно-енергийни проекти на Innovative Wind Concepts GmbH; комерсиализация на Търговски център „Paradise“; Дружествено и търговско право, придобивания и преструктурирания: вливане на българско дъщерно дружество на Robert Bosch в Beissbarth Bulgaria ЕООD; преобразуване на „GERRAD” АD чрез отделяне на ново дружество; консултиране по дружествено-правни и търговско-правни въпроси  на  Balkan Star, Peek & Cloppenburg KG,  Innovative Wind Concepts GmbH, Döhler GmbH, SAF-HOLLAND Austria, Industrie Holding GmbH, Schaeffler KG, Sivex Gienger OOD; Dentalseminar Lorenz GmbH; консултиране при учредяване на дъщерни дружества в България на Zentrum Mikroelektronik Dresden AG, Hertner GmbH Германия, Hauser GmbH, KIC GmbH.Консултиране по трудово-правни въпроси на Peek & Cloppenburg Germany, „Pirin Tex EOOD”, Booking.com, SAF-Holland Bulgaria ЕООD. Данъчни консултации на клиенти при преструктирирания, възстановяване на ДДС на лица, неустановени в страната, облагане на доходите на физически лица.Правни анализи: участие в правни анализи на проекти, финансирани  по програма SAPARD от Агенция „Sapard” при ДФ „Земеделие”; правен анализ във връзка с дялова инвестиция на Immoeast, Австрия, в Стоков базар „Илиянци”, правен анализ на „Business Park Sofia”, „Euro Ins”, Call Center Bulgaria.

 

Публикации

  • „Изисквания при съобщаване за намаление на цени” - Lega InterConsult News, бр. 33-34; Bulgarisches Wirtschaftsblatt, декември 2012 г.
  • „Длъжностната характеристика – практическа необходимост или просто формалност - Lega InterConsult News, бр. 35-36; Bulgarisches Wirtschaftsblatt, април 2013 г.