logo-right

Радост Георгиева

Асоцииран съдружник

 
Правни сфери
 

Г-жа Георгиева има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи в областта на дружественото и търговското право, данъчното и трудовото право, обществени поръчки.

Публикации

  • Кога работодателят може законосъобразно да прекрати трудов договор поради престой? PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

  • Изисквания при съобщаване за намаление на цени - Lega InterConsult News, бр. 33-34; Bulgarisches Wirtschaftsblatt, декември 2012 г.
  • Длъжностната характеристика – практическа необходимост или просто формалност - Lega InterConsult News, бр. 35-36; Bulgarisches Wirtschaftsblatt, април 2013 г.