logo-right

Антония Стрешкова

Адвокат

Правни сфери

Г-жа Стрешкова има професионален опит в сферата на гражданското право – търговско, облигационно, вещно право, водене на изпълнителни производства.