logo-right

Атанас Вълов

Съдружник

 

Правни сфери

Г-н Вълов има опит в изготвянето на консултации и правни документи, извършването на проучвания и представителство на клиенти, в различни области на гражданското право като вещно право, търговски договори и корпоративно право, застрахователно право, трудово и осигурително право, процесуално представителство по граждански и търговски спорове.


Проекти

Г-н Вълов е бил част от екипа на PM&P, участвал в предоставянето на правни съвети и консултации в следните по-важни проекти:  Инвестиционни проекти: г-н Вълов е участвал в екипа, обслужвал правно КМБ България ЕАД в процеса на строителството, продажбата на нов инвеститор  и отдаването под наем на търговски център „The Mall“ в гр. София, в периода 2007-2011 г.; „Булфелд“ ЕООД в процеса на  строителството и отдаването под наем на търговски център „Paradise Mall” в гр. София, в периода 2011 – 2013 г.; „Мол Плевен 2013“ ООД в процеса на отдаване под наем на търговски център „Panorama Mall“, Плевен, през 2013 г.; Graess Solartechnique GmbH в процеса на придобиване  на проектни дружества- инвеститори във възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични електроцентрали) в периода 2011-2013 г.; Търговски договори и корпоративно право, Сливания и придобивания: г-н Вълов е част от екипа, осигуряващ правно обслужване на „Шенкер“ ЕООД във връзка с изготвянето и преговорите по  дългосрочни спедиционни договори с ключови клиенти на компанията като Coca Cola Helenic Bottling Company, Alcatel Lucent, Kraft Foods, Praktiker; на „КМБ България“ ЕАД във връзка с отношенията им с контрагенти при експанзията на българския пазар; на „Хохтийф Солюшънс – клон София“ при договорните им отношения със съконтрагенти по инфраструктурни проекти; на Pro7 Sat1 във връзка с планирано придобиване на btv Media Group; на „Lumen Energeticki Development”, Чехия, при изготвянето и създаването на противопоставимост на пакет от обезпечения в полза на „Щрабаг“ ЕАД във връзка с гарантиране плащанията по EPC договори за фотоволтаични паркове; Трудово и осигурително право: на „Нокиа Сименс Нетуъркс“ във връзка с издаване на разрешения за работа на специалисти, граждани на страни извън ЕС, назначени и командировани в компанията, както и текущо правно обслужване по трудовоправни въпроси; на „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани“ във връзка с издаване разрешения за работа на служители – граждани на страни извън ЕС; на „Тоталсофт България“ ЕООД  във връзка с уреждане на отношенията с уволнение работници и служители; на „Еником – М“ ЕООД във връзка с трудовоправни спорове; на „БСХ Домакински уреди България“ ЕООД при изготвяне на типови трудови договори и вътрешни актове на работодателя в съответствие с КТ; Процесуално представителство: г-н Вълов е част от правния екип, защитаващ интересите на „Алфа Банк – клон България“ по граждански и търговски спорове с „Фууд Проджект Драйв“ ЕООД и БАН; на „Арбиогаз Чевре Текноложилери Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети“ във връзка с търговски спор с „Баутех Бул“ ЕООД по договор за изграждане на пречиствателна инсталация в ТЕЦ Марица – Изток 3; на „Еником-М“ ЕООД по трудови спорове; на „Загорка“ ЕАД по ревандикационен иск за част от производствен терен; на „Шенкер“ ЕООД във връзка с търговски спор със „СК-13 Трансстрой“ ЕАД.

 

Публикации

  • Предизвикателства на пазара на правни услуги в България, Legal 500, 2020
  • „Сключване на имуществена застраховка в полза на трето лице – несобственик“ – Lega Interconsult News, брой 31-32