logo-right

Юра Минчева

Асоцииран съдружник

Правни сфери

Г-жа Минчева има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на правото, като административно право, защита на конкуренцията, защита на потребителите, банково и финансово право, данъчно право, несъстоятелност и права на кредиторите, търговско право и договори, дружествено право, разработване и финансиране на проекти, обществени поръчки, процесуално представителство.

Проекти

Г-жа Минчева, самостоятелно и в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ е участвала в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: Конкурентно право: Консултации на различни клиенти, във връзка с маркетингови промоции и тяхното съответствие с приложимото законодателство и правилата против нелоялната конкуренция „Balkanstar Automotive“, „Balkanstar Motors“, „Zagorka“, „CMB Bulgaria“,  „Naturproduct“, „Mondi Stamboliiski“, „Bosch and Siemens Home Appliances Group“, „Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Bulgaria“ и др., правни консултации и съдействие в производства за забранени споразумения и т.н. Банково и финансово право: Г-жа Минчева има опит при финансиране на придобиването и развитието на предприятия, учредяване и реализиране на обезпечения и събиране на вземанията на международни банки с държавно участие, правни анализи на предложени за финансиране проекти, предоставяне на кредити, мониторинг на изпълнението, принудително изпълнение,  Договори за финансиране по проекти “European Bank for Reconstruction and Development“ и др. Предоставя широк кръг от правни услуги, на различни клиенти, включително чуждестранни и местни компании, финансови институции (банки и лизингови компании), привеждане на дейността на клиентите в съответствие с нововъведени нормативни изисквания на база на европейското законодателство (напр. за потребителските кредити) и т.н. Процесуално представителство  в различни граждански, търговски и административни дела, включително за несъстоятелност, събиране на дългове, данъчни  въпроси относно данък при източника,  прилагане на СИДДО, признаване на данъчен кредит и т.н. Процесуално представителство пред Европейския съд за правата на човека. Данъчно право: Консултации за планиране на данъчните ефекти от сделки, организиране на разходите на местни и чуждестранни лица, данъчно оптимизиране и ефективно ползване на данъчен кредит в различни проекти на Kalimbasieris Meritaim, Firstline Estates Group и др.

 

Публикации

  • Новото изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки - Wirtschaftsblatt, No12/2008 
  • Новото изменение и допълнение на Закона за търговския регистър - Wirtschaftsblatt, No7/2008