logo-right

Мария Пашалиева

Адвокат

 

Правни сфери

Г-жа Пашалиева практикува в областта на  вещното и трудовото право, облигационното и търговското право; осъществява процесуално представителство в сферата на гражданското и административното право; оказва правно съдействие на клиенти в сферата на обществените поръчки.

Проекти

Г-жа Пашалиева е участвала в различни работни групи на „Пенков, Марков и партньори“ в предоставянето както на правни съвети и консултации, така и в представителството на клиенти в следните по-важни проекти: комерсиализация на Търговски център „Парадайс“ - гр. София; правен анализ и консултиране при реализацията на енергийни проекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на територията на България; правно съдействие и консултации на Ericsson, Nokia Siemens, Elbit Security Systems и др. при участието им в процедури по обществени поръчки.

Публикации

  • Какви са възможностите за бизнеса при назначаване на чужденци? В съавторство с Ралица Тихова, PMP Legal News, 2019 г.