logo-right

Пламен Аспарухов

Адвокат

Правни сфери

Г-н Аспарухов има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и процесуално /съдебно/ представителство на клиенти - юридически и физически лица в различни области на гражданското право, като облигационно, вещно и трудово право, застрахователно право, търговско право, сливания и придобивания, търговски договори.

Проекти

Г-н Аспарухов е участвал в екипа на „Пенков, Марков и партньори“ за изготвянето на правени съвети при подготовката за приватизация на Параходство „Български речен флот”; представителство на Vodafone при наддаването за Мобилтел АД; консултации във връзка с дългово финансиране на Сторко АД от EBRD и процедура по несъстоятелност; дългово финансиране на Бони Холдинг АД от EBRD; Процесуално представителство в съдебни производства на Coca-Cola Hellenic Bottling Company; ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; ДЗИ-Животозастраховане ЕАД.