logo-right

Пламен Аспарухов

Асоцииран съдружник

Правни сфери

Г-н Аспарухов има дългогодишен практически опит в проучвания, изготвяне на правни документи и процесуално /съдебно/ представителство на клиенти - юридически и физически лица в различни области на гражданското право, като облигационно, вещно и трудово право, застрахователно право, търговско право, сливания и придобивания, търговски договори.