logo-right

Ралица Тихова

Адвокат

 

Правни сфери

Ралица Тихова има богат опит в процесуалното представителство по граждански, търговски и трудови дела. Като водещ адвокат е взела участие в над 300 дела пред гражданските и административните съдилища в страната. Участвала е в изготвянето на правни анализи на големи корпоративни клиенти, сред които банки и енергийни компании, осъществява търговски преговори, както и цялостно съдействие по корпоративни въпроси на дружественото право.

Като допълнителни сфери на дейност, тя предоставя правно съдействие във връзка с конкурентното право и потребителската защита, защитата на търговски марки и авторски права, осигурява процесуално представителство в сферата на гражданското, търговското и административното право.

Ралица Тихова е важна част и отговорен член на нашия правен екип по енергетика. Благодарение на нейния опит в различни проекти, тя е участвала в изготвяне на правни анализи, свързани с изграждане на конвенционални електроцентрали и такива от възобновяеми енергийни източници. Ралица дава становища по искане на компании и неправителствени организации, включващи Българската фотоволтаична асоциация, Българската соларна асоциация, Българската ветроенергийна асоциация, Българската търговско-промишлена палата. Тя е част от екипа на PM&P, който е съветник на Българската търговско-промишлена палата по енергийни въпроси и играе активна роля във воденето и/или формирането на позиции от страна на работните групи по енергетика и природни ресурси на Am Cham и Германо-Българската търговско-промишлена камара.

 

Проекти

Участие в проекти, които касаят предоставяне на комплексни услуги, включително в областта на корпоративно право, сделки с недвижими имоти, правни анализи с цел придобиването на няколко проекта за зелена енергия, в това число: Soventix GmbH, Solar Project и Solar Vision OOД, Solar Projects EАД, Mega Solar, Innovative Wind Concepts, EnergiMidt Renewables A/S, Дания по отношение на придобиването и развитието на проекти за възобновяема енергия в България, подготовка на споразумения и други документи по отношение на изграждането на електроцентрала от възобновяем източник за Polis Construction, проектите за вятърна енергия в България на ХЕМС (най-големият инвеститор в България в сектора на вятърната енергия), Graess Solar Technik GmbH, Innimmo Investments EOOД.

Публикации и участия

 • Конкуренцията на балансиращи продукти може да доведе до спад в цената на тока, PMP Legal News, 2019 г.
 • Какви са възможностите за бизнеса при назначаване на чужденци? В съавторство с Мария Пашалиева, PMP Legal News, 2019 г.
 • Статия на тема: „Различни процедури позволяват на чужденци извън ЕС да започнат работа в България“ - публикувана в списание „Капитал“ от 18.03.2019 г.
 • Статия на тема: „Регламент на ЕС променя балансиращите пазари на електроенергия в България“ – публикувана в списание „Капитал“ и международното издание „New Balkan Magazine” от 30.08.2018 г.
 • Сертификат за енергийна търговия на енергийната борса, организирано от Софийски университет „Св.Климент Охридски“, 2019г.
 • Сертификат по основни икономически регулации в сектора за електроенергия на базата на успешно завършено следдипломно обучение в Центъра за икономика и мениджмънт, организирано от Института за следдипломна квалификация, Университет за национално и световно стопанство, 2016г.
 • Master Class Project Management by MDV Professional Education BPP, 2018
 • Участие в семинар „Промени в Административно-процесуалния кодекс“ – 29.11.2018г.
 • Участие в семинар „Промените в Гражданско-процесуалния кодекс“ – 06.-08.10.2018г.
 • Участие в творческа работилница организирана от Фабрия 360 „Storytelling” –20.10.2016 г.
 • Семинар на Международния съюз на адвокатите (UIA) на тема: „Лекарската (медицинската) Грешка” 26.06.2014 – 28.06.2014
 •  Contributor to Doing Business 2012 (Да правиш бизнес 2012): „Investments across borders”
 • Ежемесечни участия в Американска търговска камара в България и Германо-Българска индустриално-търговска камара
 • Сертификат „Best ethical practices and compliance training“ – обучение, организирано от First Law International
 • Участие в проекта „Трудовите права като права на човека“ – трансграничен курс по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, Варшава, Полша