logo-right

Асен Апостолов

Асоцииран съдружник

 

Правни сфери

Г-н Апостолов работи в сферите на търговското и дружественото право, финансовото и банковото право, сливания и придобивания, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела.
Той е един от водещите експерти на адвокатското дружество в сферата на превенцията и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. 


Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори” г-н Апостолов е участвал в работни групи по въпроси на търговското и облигационното право, финансовото и банковото право, местни и презгранични сливания и придобивания и гражданския процес. Предоставял е правни консултации и съвети по редица проекти в посочените сфери, изготвял е необходимата документация във връзка с абонаментното правно обслужване на клиенти на адвокатското дружество, като е бил ангажиран с подготовката на становища, молби, жалби, оценки, договори и дружествени документи по широк кръг възлагания. 

Г-н Апостолов е участвал и в следните по-важни проекти: подготовка на правен анализ на „Прокредит Банк (България)“ ЕАД, правен анализ на „ЧЕЗ“, изготвяне на консултации и становища за MoneyGram International SPRL относно дейността на платежната институция в Република България, проекти по сливания и придобивания на „Телетек Груп“, финансиране на два етапа на Colibra (start-up компания № 1 за 2019 г.), предоставяне на правни съвети на „4финанс“ при структуриране на продуктите им в България, правен анализ на „Кредисимо“, правен анализ на кредитно портфолио на „УниКредит Булбанк“ с оглед придобиването му, придобивания на Unilink и др. Той е част от екипите, предоставящи правно обслужване по проекти на BA Glass, ПОК „Доверие“, „Артекс Инженеринг“, „Индустриален капитал“, „Натурпродукт“, „Неткредит“ и др.

Адв. Апостолов е водещ член на работна група „Мерки срещу изпирането на пари“ в адвокатското дружество, в рамките на която е предоставял правно съдействие и консултации на редица клиенти на кантората, сред които финансови институции, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, организации с нестопанска цел и т.н. („Булгартрансгаз“, „4финанс“, „Индустриален капитал“, „Загорка“ (част от Хайнекен груп), „Юбер“, „Монди Стамболийски“, „Аурелиус Груп“, „МВБ Трак енд Бъс“, „Волекс“, „КВТ Констракшън“, „Штил“, „Карелия България“, „Б&Б хотели“, „Берлин Хеми“, „Бьорингер Ингелхайм“, „Пелтина“, „Фрезениус“, „Неткредит“, „Златна Панега“, „Дрегер“, „Балканстар“ и др.). 

Той е водещ лектор на адвокатското дружество в организираните обучения на клиенти, като е участвал в множество различни по формат конференции, работни групи и семинари по темата.  
Участва в специализирана работна група за анализ и оценка на фактическото и правно положение, подготовка на искови молби и осъществяване на процесуална защита на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници във връзка с възстановяване на заплатена от тях противоконституционна такса за производство на електрическа енергия. 

Притежава опит в сферите на обезпечителния и изпълнителния процес, процедурите по обжалване на актове на съдебни изпълнители и събирането на просрочени вземания от длъжници на търговски дружества и кредитни институции.

Публикации

  • Какво е whistleblowing според Европейския съюз? В съавторство с Ана Кръстева, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

  • Бъдещето на криптовалутите. PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

  • Знаем ли вече кой е действителният собственик? (Мерки срещу изпирането на пари), PMP Legal News, 2019 г.
  • Дойде ли краят на тайната на действителните собственици? – сп.„Ютилитис“, януари-февруари 2019