logo-right

Асен Апостолов

Асоцииран съдружник

 

Правни сфери

Г-н Апостолов работи в сферите на търговското и дружественото право, финансовото и банковото право, сливания и придобивания, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела.
Той е един от водещите експерти на адвокатското дружество в сферата на превенцията и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. 

Публикации

  • Какво е whistleblowing според Европейския съюз? В съавторство с Ана Кръстева, PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

  • Бъдещето на криптовалутите. PMP Legal News, брой 41 - 42, 2022 г.

  • Знаем ли вече кой е действителният собственик? (Мерки срещу изпирането на пари), PMP Legal News, 2019 г.
  • Дойде ли краят на тайната на действителните собственици? – сп.„Ютилитис“, януари-февруари 2019