logo-right

Лилия Хаджийска

Адвокат

Правни сфери

Г-жа Хаджийска работи и като един от младите членове на екипа има желание за задълбочено развитие в областта на дружественото и търговското право, банковото и финансовото право, сливанията и придобиванията, както и в тази на финансовите проекти и свързаните с тях обезпечения.

Има опит в изготвянето на различни правни документи и проучвания в различни сфери на правото и проявява специален интерес към правото на Европейския съюз.

Притежава задълбочени практически и теоретични знания в областта на австрийското гражданско, дружествено и търговско право, и граждански процес, а също така и на австрийско административно право и административен процес.

Проекти

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“, г-жа Хаджийска участва в работни групи, осъществяващи комплексното правно обслужване на клиенти на адвокатското дружество по текущи правни въпроси в областта на дружественото и търговското право като част от ежедневната дейност на адвокатското дружество, така напр. „Карелия Табако Къмпани“ Инк. и „Карелия България“ ЕООД.

Също така е участвала в предоставянето на правни съвети и консултации в следните по-важни проекти: изготвянето на правен анализ и оценка на фактическото положение на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, правен анализ и оценка на фактическото положение на „ПроКредит Банк“ ЕАД (България), пристъпване към изпълнение на множество учредени особени залози, обезпечаващи вземания на Европейска Банка за Възстановяване и Развитие, всеобхватен анализ на изменените нормативни изисквания и тяхното практическо прилагане за производители и дистрибутори на тютюневи изделия в съответствие с т.н. Директива 2 на ЕС за тютюневите изделия.