logo-right

Борис Лазаров

Адвокат

 

Правни сфери

Г-н Лазаров е един от младите колеги в екипа на Пенков, Марков и партньори. Той работи и има желание за развитие в сферата на дружественото и търговско право, банковото и финансовото право, сливания и придобивания, финансови проекти и свързаните с тях обезпечения.  

Притежава опит в изготвянето на различни правни документи и проучвания в различни сфери на правото и проявява специален интерес към енергийния сектор и природните ресурси и свързаните с тях регулаторни разрешения.


Проекти

Г-н Лазаров участва в работни групи, осъществяващи комплексното правно обслужване на клиенти на адвокатското дружество по текущи правни въпроси в областта на гражданския и административен процес, обезпечителното и изпълнително производство, дружественото и търговско право, като част от ежедневната дейност на адвокатското дружество.

Като част от екипа на Пенков, Марков и партньори г-н Лазаров е участвал в следните по-важни проекти: Субсидии: комплексно правно обслужване във връзка с кандидатстването и усвояването на държавни средства в енергийния сектор;   Процесуално представителство: част от екипа, ангажиран със защита интересите на банка Credit Suisse AG и на ПОК Доверие АД по граждански, търговски и административни дела;  Правни анализи и оценка на фактическото положение на „Токуда Банк“ АД, „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и „ПроКредит Банк“ ЕАД.